Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Logotypen är vår viktigaste visuella beståndsdel. Därför ska den behandlas med varsamhet. Ordmärket och symbolen bildar en enhet som inte får separeras eller förändras. Att logotypen behandlas på ett konsekvent sätt är också viktigt för att vi ska få behålla ensamrätten till LKAB:s varumärke.

För att skapa ett konsekvent uttryck oavsett tekniska förutsättningar och användningsområden har vi två logotypvarianter att välja mellan. Samtliga logotypvarianter finns i stående och liggande format.

Färglogotyp

Färglogotypen i liggande format ska alltid användas i första hand. När ytan där logotypen ska placeras är begränsad kan vår logotyp i stående format användas. Färglogotypen finns med svart eller vitt ordmärke. Välj alltid den variant som står i störst kontrast till bakgrunden.

Liggande logotyp i färg

Stående logotyp i färg

Enfärgad logotyp

För enfärgade trycksaker och när logotypen ska placeras på en bakgrundsfärg som inte är godkänd, finns logotypen även i svart eller vitt utförande. Välj alltid den variant som står i störst kontrast till bakgrunden.

Enfärgad logotyp på hockeytröja

Frizon

Logotypen ska alltid omges av en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text och bild. Syftet med frizonen är att logotypen ska förbli tydlig och att övriga element inte ska riskera att uppfattas som en del av logotypen. Ju mer fri yta som lämnas runt logotypen, desto tydligare framträder den.

Frizon liggande logotyp

Standardlogotypens frizon ska minst motsvara 1/3 av ordmärkets höjd.

Frizon stående logotyp

Den alternativa logotypens frizon ska minst motsvara 1/2 av ordmärkets höjd.

Placering

Konsekvent placering av logotypen effektiviserar layoutarbetet och skapar igenkänning. Logotypen placeras med fördel i ett av de övre två hörnen. Är logotypen det enda budskapet på enheten, som exempelvis på en flagga eller ett klistermärke, får den centreras.

Bakgrund

Våra färglogotyper får placeras på bakgrunder som är vita och i LKAB:s identitets- och kompletteringsfärger undantag för svart där vi använder vit logotyp, alternativt mot neutrala grå nyanser. Logotyper får också placeras på lugna bildytor om färgerna i bilden harmonierar med logotypens färger. Välj alltid den variant som står i störst kontrast till bakgrunden. I vissa fall får färglogotypen även placeras på en vit platta.

Godkända bakgrunder

Enfärgade logotyper får placeras mot bakgrunder som är vita, svarta eller andra färger. 

Det är inte tillåtet att:

 • Förändra logotypens färg eller form
 • Placera färglogotypen på svart bakgrund eller LKAB Blå
 • Placera färglogotypen på andra färger än LKAB:s egna eller neutral grå

Ej godkända bakgrunder

Storlekar

Vår logotyp är utformad för att kunna användas i de flesta sammanhang och storlekar. Det finns tre optimerade logotyper: liten, medium och stor.

 • Standardlogotyp ”small”
  Användningsområde: på mindre format som exempelvis pennor, pins, visitkort, kuvert och korrespondenskort. Storlekar mellan 18 och 35 mm.
 • Standardlogotyp ”medium”
  Användningsområden: på de vanligaste trycksaksformaten som A5, A4, A3. Storlekar mellan 35 och 100 mm.
 • Standardlogotyp ”large”
  Användningsområde: enbart till storskaliga dekaler som exempelvis skyltar och fordon Storlekar större än 100 mm.
 • Alternativ logotyp ”small”
  Användningsområde: på mindre format som exempelvis pennor, pins, visitkort, kuvert och korrespondenskort. Storlekar mellan 8 och 15 mm.
 • Alternativ logotyp ”medium”
  Användningsområde: på de vanligaste trycksaksformaten A5, A4, A3 mm. Storlekar mellan 15 och 80 mm.
 • Alternativ logotyp ”large”
  Användningsområde: enbart till ljusskyltar. Storlekar större än 80 mm.

Dotterbolag

LKAB:s dotterbolag namnges enligt principen LKAB tillsammans med ett tillägg som beskriver bolagets verksamhet, till exempel LKAB Fastigheter. Dessa bolag är en del av varumärket LKAB och använder inte egna logotyper. Vid behov kan ett ordmärke med företagsnamnet, utan symbol eller särskiljande typografi, användas. Ordmärket med företagsnamnet får inte användas som en del av logotypen.

Ordmärke dotterbolag på produktkartong

Det är inte tillåtet att:

 • Skapa en egen logotyp för bolaget
 • Sätta ihop LKAB:s logotyp med dotterbolagets ordmärke
 • Kombinera delar av LKAB:s logotyp med delar av dotterbolagets ordmärke
 • På något sätt förändra eller justera logotypens form, proportion eller färg

Kontakt

 • Varumärkesfrågor

  Om du har frågor kring LKAB:s varumärke eller hur materialet ska hanteras kontakta oss.

  Varumärkesfrågor

  Om du har frågor kring LKAB:s varumärke eller hur materialet ska hanteras kontakta oss.