Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Vi använder grafiska element som ett verktyg för att skapa igenkänning. Vårt mönster och organiska raster används som dekorelement medan piktogram och symboler används för att illustrera ett sammanhang, en funktion eller stödja ett budskap.

Mönster

Vårt mönster består i sitt grundutförande av de vita fjälltopparna och den svarta malmkroppen som placeras på LKAB Mörkblå bakgrund. Mönstret ska alltid beskäras. Se då till så att de tre topparna alltid syns. 

I undantagsfall kan mönstret förenklas genom att man enbart använder de vita fjällen i transparens. För dessa fall används ett monokromt original. Det är endast tillåtet att lägga text på fjällen när de används i transparens.

Mönstret med fjäll

Raster

Det organiska rastret formar en illustration och blir ett komplement till vår visuella identitet. Det kan vara i form av textiltryck eller glasfoliering, men även i digitala produktioner.

Organiskt raster

Organiskt raster får enbart användas av professionella formgivare. Raster kan aldrig ersätta vårt mönster i identitetsbyggande syfte och ska inte heller placeras tillsammans med mönstret på en enhet.

Illustrationer

Våra isometriska Illustrationer har en viktig roll i kommunikationen och bygger på en förenkling av former för att till exempel beskriva processflöden i våra verksamheter, de används även som fristående objekt. Illustrationerna ska endast innehålla den nödvändigaste informationen för att kommunicera vad illustrationen föreställer.

Illustration med vindkraft

Kontakt

  • Varumärkesfrågor

    Om du har frågor kring LKAB:s varumärke eller hur materialet ska hanteras kontakta oss.

    Varumärkesfrågor

    Om du har frågor kring LKAB:s varumärke eller hur materialet ska hanteras kontakta oss.