Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Det finns sammanhang då vårt varumärke kommuniceras tillsammans med andra varumärken. Det kan handla om sponsring, events eller information kring samarbetsprojekt. Alla våra samarbeten bör ha potential att stärka vårt varumärke. Att välja samarbetspartners som ger rätt associationer är därför avgörande.

Vi vill att vårt varumärke ska kopplas till nytänkande lösningar, nära kundsamarbeten och ansvarstagande för både våra medarbetare, orterna där vi verkar och miljön. Våra samarbetspartners ska bidra till att förstärka den bilden.

För att göra en bra bedömning om ett samarbete ska inledas kan vi använda följande kontrollfrågor som vägledning. Om svaret är nej på någon av frågorna bör samarbetet ifrågasättas.

 • Stärks bilden av LKAB genom att förknippas med partnern eller aktiviteten?
 • Är det osannolikt att partnern kommer att förknippas med något negativt?
 • Är samarbetet begripligt och relevant för våra målgrupper?
 • Finns det en plan för hur samarbetet ska utvärderas och avslutas?
 • Är samarbetet och ansvarsområdena reglerat i avtal?
 • Är finansieringen fastställd?

Samprofilering

Ska ett samarbete eller sponsorskap inledas behöver vi besluta hur samarbetet ska utformas visuellt för att bibehålla en tydlig kommunikation. För att göra detta behöver vi bestämma vilken relation som LKAB och samarbetspartnern ska ha till varandra.

LKAB som huvudavsändare

När vi själva är avsändare av kommunikationen används vår grafiska profil. Det innebär att vi utformar kommunikationen efter våra designriktlinjer, med varumärket LKAB i avsändarposition. Säkerställ alltid att du använder rätt version av samarbetspartnerns logotyp och behandla den med respekt när det gäller placering, bakgrund och färger.

 • LKAB:s grafiska profil tillämpas genomgående
 • LKAB:s logotyp placeras i något av hörnen
 • Samarbetet uttrycks i text, till exempel "I samarbete med…”
 • Samarbetet kan också uttryckas genom att vi exponerar vår partners logotyp. Logotypen bör vara svart eller vit, storleksmässigt ca 70% av LKAB:s logotyp och placeras i nederkant med texten ”I samarbete med…”

LKAB som huvudavsändare

Exempel på sponsorskap

LKAB som huvudavständare i samarbete

LKAB som partner till avsändaren

När samarbetspartnern är avsändare används dennes grafiska profil. I de situationerna har vi ofta en begränsad kontroll över innehåll och utseende, men vi ska alltid se till att vårt varumärke och vår logotyp hanteras korrekt och att relationen mellan de två varumärkena kan uppfattas tydligt i all kommunikation.

De enda verktyg som används i detta sammanhang är LKAB:s namn och logotyp. Inga andra grafiska verktyg, som bilder, färger eller mönster används. Begär alltid korrektur för att försäkra dig om att vårt varumärke hanteras korrekt av våra samarbetspartners.

 • Partnerns grafiska profil tillämpas genomgående
 • Endast LKAB:s namn eller logotyp används
 • Säkerställ att riktlinjer för frizon efterlevs
 • Vår logotyp placeras frånskilt huvudavsändaren, till exempel i separat hörn

LKAB som partner till avsändaren

Likvärdiga avsändare

När LKAB och en samarbetspartner kommunicerar som likvärdiga avsändare ska inramningen vara så neutral som möjligt för att ingen av samarbetsparterna ska framträda starkare. Namn, identiteter eller logotyper får aldrig blandas.

 • Ingen av parternas varumärke ska vara mer framträdande
 • Neutral design används genomgående, inga av parternas designelement används
 • Endast LKAB:s namn eller logotyp bör användas
 • Säkerställ att riktlinjer för frizon etc. efterlevs
 • I vissa fall kan en förklarande text användas: ”En gemensam satsning av LKAB och…”

Om möjligt bör vi undvika rollen som likvärdig avsändare för att det är resurskrävande att skapa helt nya identiteter och tar längre tid att arbeta upp kännedom. Det är också svårt att vara konsekvent med avsändare och identitet genom alla kanaler. Undvik särskilt att kommunicera som likvärdiga avsändare om samarbetspartnerns varumärke är svagare och har lägre kännedom. Undvik också att låta LKAB vara en likvärdig avsändare i sammanhang som domineras av det andra varumärket.

Kontakt

 • Varumärkesfrågor

  Om du har frågor kring LKAB:s varumärke eller hur materialet ska hanteras kontakta oss.

  Varumärkesfrågor

  Om du har frågor kring LKAB:s varumärke eller hur materialet ska hanteras kontakta oss.