Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Här kommer du att se ett svar på frågan

Mineralreserver per 31 december 2016 (ingående sovringsverk)

  Kvantitet, Mt Procent Fe
  2016 2015 2016 2015
Kiruna
Bevisad
620 491 46,2 47,1
Sannolik 94 153 42,6 44,5
Malmberget
Bevisad
335 346 42,6 42,5
Sannolik 34 32 42,2 41,4
Gruvberget
Bevisad
1 3 55,2 50,3
Sannolik 0 0 53,9 0
Leveäniemi
Bevisad
93 89 47,0 48,5
Sannolik 21 24 36,0 43,0