Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Process- och produktutveckling

Industribyggnad mot blå himmel.
Hybrit:s pilotanläggning i Luleå.

Genom sovring, anrikning och pelletisering förädlas mineralet till malm, ett ekonomiskt begrepp. LKAB:s konkurrenskraft bygger på vår förmåga att leverera högkvalitativa järnmalmsprodukter till kunder med höga produktkrav. Nya fyndigheter innehåller ofta mer komplexa mineraler som måste förädlas till den kvalitet LKAB och våra kunder kräver. Marknadens villkor ställer krav på utveckling av nya och ständigt effektivare metoder och mer kundanpassade produkter.

LKAB:s utvecklingsarbete av våra interna processer sker i en kedja från laboratorieskala till pilot- och fullskala. Framgångsrik utveckling är ett samarbete mellan personal i en rad olika kategorier innan en färdig lösning kan införas och praktiskt komma i produktion. Genom detta arbetssätt har
LKAB skapat en kvalitetsledande position som leverantör av pellets med attraktiva egenskaper för masugnar och direktreduktion med marknadens lägsta energiförbrukning.

I framtiden krävs minskat beroende av fossila bränslen. Till år 2040 är LKAB:s mål en helt koldioxidfri pelletsproduktion.

LKAB:s utvecklingsarbete bygger på en grundläggande förståelse om produkternas funktion i kundernas processer. I takt med marknaden och i samarbete med kundernas processutveckling möter LKAB nya kvalitetskrav.

Läs mer här om LKAB:s samarbete med SSAB och Vattenfall för att tillsammans skapa stål utan kol.