Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

En av LKAB:s stora utmaningar de närmaste åren är att utveckla, planera och installera ett nytt brytningssystem under nuvarande huvudnivåer, under nivåerna 1 250 meters respektive 1 365 meters djup. Vi kallar det LKAB Gruva 5.0.

Eftersom kostnaderna för malmbrytning ökar med större djup krävs större kostnadseffektivitet för att bibehålla konkurrenskraften. De två senaste huvudnivåerna i Kiruna och Malmberget är de två största avsänkningarna i LKAB:s historia och brytningsmetoderna tillhör de mest högteknologiska i världen.

Avsänkning betyder att bryta malm på nya djup under tidigare huvudnivåer sedan ovanliggande malmtillgångar brutits ut. LKAB har ökat brytningsdjupet stegvis i nya huvudnivåer på mellan 50 och 320 meter genom historien. På varje ny huvudnivå har nya system för bergtappar, transporter, krossar och uppfordring byggts.

Nästa generations brytningssystem kräver malmbrytning i ännu större skala för att bibehålla eller öka konkurrenskraften. Ny teknik för borrning och laddning kan göra detta möjligt. Effektiva brytningsmetoder, automation och transporter med självkörande fordon, gruvdrift dygnet runt och styrning av produktionen i realtid är viktiga utvecklingsområden för att uppnå konkurrenskraftig malmbrytning.

Läs mer här om LKAB:s samarbeten för att skapa en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning.

Samtidigt ökar också utmaningarna med ökat brytningsdjup. Seismik är ett grekiskt ord som betyder skakning. Vid gruvbrytning påverkas spänningarna i berget. När spänningarna omfördelas kan berget gå i brott och vibrationer uppstå. Det kallas seismisk aktivitet och registreras i LKAB:s seismiksystem.

I framtidens gruva är effektiv bergförstärkning och övervakning av bergets rörelser i realtid teknik som ökar säkerheten.

LKAB har utarbetat ett system för bergförstärkning där alla ortar sprutas med ett lager av fiberarmerad betong. Därefter borras hål för tre meter långa stålbultar. Till sist fästs ett skyddsnät i orten med hjälp av breda brickor och stålbultarna gjuts fast i berget. Systemet har visat sig öka säkerheten under jord väsentligt.

Brytning på större djup

I LKAB:s underjordsgruvor utvinns malmen genom storskalig skivrasbrytning. Sedan 2008 har nya metoder utvecklats för dynamisk bergförstärkning och mycket stora system för registrering och analys av seismisk aktivitet har installerats. LKAB sätter säkerheten främst.

I Gruva 5.0 arbetar vi med frågeställningar kring brytning under nuvarande huvudnivåer som lossbrytning av malmen, utlastning, transporter och uppfordring. LKAB måste förmodligen öka produktionen och utbyten samtidigt som kostnaderna inte får öka för att kunna fortsätta bryta malm på ännu större djup.