Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

En ny världsstandard för hållbar gruvbrytning

Framtidens hållbara gruvbrytning

LKAB driver ett samarbetsprojekt tillsammans med ABB, Combitech, Epiroc och Sandvik med målet att sätta en ny världsstandard för gruvbrytning på stora djup.

Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. LKAB har i juni 2018 initierat ett industriellt utvecklingsprojekt tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen med målet att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup. I september 2020 valde Volvo att lämna samarbetet och Sandvik gick in som ny partner. Projektet kräver en helt ny typ av samarbete, ett digitalt ekosystem där parterna kopplar ihop såväl digitala system som verksamheter.

Efter 2030 ska LKAB stå redo att bryta järnmalm djupare ner i gruvorna i Kiruna och Malmberget, för att säkra långsiktig konkurrenskraft. Det förutsätter att beslut fattas redan i mitten på 2020-talet för en av Sveriges största industriinvesteringar någonsin. Framtidens hållbara gruva ställer krav på nya styrsystem, ny och utvecklad gruvutrustning samt komplexa och effektiva ledningssystem som möter framtidens krav på en hållbar industri.

Tillsammans med våra fyra partners kommer vi att anlägga en testanläggning där ny teknik ska utvecklas och testas i verklig gruvmiljö såväl som i en virtuell testgruva. Testerna görs för att säkerställa att svensk gruvindustri även i framtiden är konkurrenskraftig och kan skapa jobb och tillväxt, både lokalt i Norrbotten och nationellt. Testbädden anläggs i LKAB:s underjordsgruva i Kiruna, vissa tester kommer även utföras i LKAB:s underjordsgruva i Malmberget.

Målet med samarbetet är att hitta nya metoder och smartare lösningar för framtidens gruvdrift. Arbetet i tesgruvan i Kiruna samt den virtuella testgruvan ska undersöka bästa sättet för att bygga ett effektivt och autonomt produktionssystem, som är koldioxidfritt och håller högsta tänkbara säkerhet när människor och autonoma maskiner arbetar sida vid sida. Den virtuella testgruvan gör det möjligt att simulera dataflöden och scenarios, som inte går att testa i den fysiska testgruvan.

Arbetet med att ta fram framtidens hållbara gruva kräver betydande nationella insatser och parterna söker därför samarbete med andra aktörer – såväl leverantörer som staten, forskningsinstitut och universitet.

Projektet i korthet

Framtidens hållbara gruvindustri
Alla kommer att behöva bryta djupare, vi tar fram lösningen.

Unikt partnerskap i svensk industri
Stora industriföretag går samman i ett öppet och transparent samarbete.

Testgruva och virtuell testgruva
Teknik utvecklas och testas i verklig gruvmiljö såväl som i en virtuell testgruva.

Fullt nyttjande av digitalisering
Digitalt ekosystem med informationsdelning och samordning av verksamheter. Människan i centrum.

Dramatiskt minskad miljöpåverkan
Koldioxidfri produktion.

Tidplan

Arbetet är indelat i tre faser:

  • Anläggning av testgruva och uppstart av pilotförsök, 2018–2022.
  • Beslut om framtida huvudnivåer och anläggning i industriell skala, 2022–2030.
  • Ny världsstandard för hållbar gruvbrytning djupare ner i LKAB:s underjordsgruvor, 2030–2060.