Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Demonstrationsanläggning

HYBRIT-logga

Nu förbereds bygget av en demonstrationsanläggning i industriell skala, nästa viktiga steg på vägen mot en fossilfri tillverkning av stål. Just nu pågår en utredning om val av plats för anläggningen: Vitåfors industriområde i Gällivare kommun eller Svartöns industriområde i Luleå.

Demonstrationsanläggningen är nästa steg efter pilotanläggningen i Luleå och byggstart är planerad till 2022. Anläggningen ska vara en brygga mellan utvecklingen i experimentell skala till produktion i kommersiell skala och blir en viktig del för att utvärdera hela värdekedjan, från pelletstillverkning i Malmberget via direktreduktion med hjälp av vätgas, till en färdig järnsvamp. Tanken är att kunna visa upp en fullskalig produktion med kapacitet på drygt en miljon ton järn per år, det vill säga cirka 20 procent av LKAB:s totala förädlingskapacitet i Malmberget och närmare hälften av produktionskapaciteten hos SSAB:s masugn i Luleå. Anläggningen planeras att tas i drift 2025 och målet är att världens första fossilfria stål ska produceras 2026.

Som ett led i utredningen om platsval pågår just nu parallella samråd: ett för Gällivare och ett för Luleå. Syftet är att ha en öppen dialog om anläggningens lokalisering och utformning av kommande platsval och tillståndsansökan. Samråden med myndigheter, organisationer och allmänheten påbörjades i juni 2020 och avslutas i september. Ett definitivt investeringsbeslut fattas efter genomförd tillståndsprövning och andra utredningar.

Mer information om samråd hittar ni här.