Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Biooljeanläggning i Malmberget

Industribyggnad med cistern.

Som en del av HYBRIT-initiativet invigdes biooljeanläggningen i Malmberget i samband med underhållsstoppet i maj 2020.

En av LKAB:s utmaningar och bidrag i HYBRIT är att utveckla fossilfria pellets och det kräver att man byter uppvärmningsteknik i processen. De pågående fullskaleförsöken i biooljeanläggningen går ut på att ersätta fossil olja med förnybar bioolja i ett av LKAB:s befintliga pelletsverk. Genom att använda biobränsle som värmekälla i bandugnsverket kommer de fossila koldioxidutsläppen för verksamheten i Malmberget att minska med 40 procent, vilket motsvarar ungefär 60 000 ton per år, redan under testperioden som pågår fram till 2021.

Till att börja med används biooljeanläggningen som testanläggning men systemet är dimensionerat för att kunna köra hela bandugnsverket i Malmberget på 100% bioolja.