Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

HYBRIT – för fossilfritt stål

Fossilfritt stål

LKAB samarbetar med energibolaget Vattenfall och ståltillverkaren SSAB för att i princip ta bort klimatpåverkan från den svenska stålindustrin. Siktet är inställt på en fossilfri ståltillverkning.

Tillsammans bildade Vattenfall, SSAB och LKAB joint venture-bolaget HYBRIT Development 2017. HYBRIT står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology. Målsättningen är att ha en helt fossilfri process för ståltillverkning 2035.

En förstudie pågick under 2016 – 2017. I januari 2018 blev förstudierapporten klar som gav grönt ljus för initiativet. För första gången på 1 000 år finns en möjlighet att göra ett teknikskifte och i juni 2018 togs första spadtaget för en pilotanläggning i Luleå. HYBRIT-initiativet kan minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent. Det har beskrivits som avgörande för att Sverige ska kunna möta målen i Parisavtalet.

Stål är en väsentlig del av det moderna samhället och den globala efterfrågan på stål förväntas öka i takt med att jordens befolkning växer och urbaniseringen ökar. Hittas inte en ny process för malmbaserad ståltillverkning kommer koldioxidutsläppen från stålindustrin i världen att öka med upp mot 25 procent till 2050.

HYBRIT är indelat i tre faser

  • En förstudie där alla förutsättningar kartläggs, 2016–2017.
  • Försök i en pilotstudie, 2018–2024.
  • Försök i demonstrationsanläggning, 2025–2035.

HYBRIT har sedan starten fått stöd från Energimyndigheten i flera omgångar, bland annat för ett fyraårigt forskningsprojekt.

För att projektet ska kunna genomföras krävs det betydande nationella insatser från staten, forskningsinstitut och universitet.

LKAB:s roll

En fossilfri stålproduktion startar i gruvan och LKAB arbetar intensivt med hur nästa generations pelletsverk ska utformas. LKAB:s största utmaning och bidrag i HYBRIT är att utveckla koldioxidfria direktreduktionspellets. Det innebär att LKAB undersöker att byta värmningsteknik i pelletsprocessen, vilket är hjärtat i våra förädlingsverk. Som första steg görs försök med ersättning av fossila bränslen med bioolja. Här kan du läsa mer om biooljeanläggningen i Malmberget. 

Parallellt påbörjas försök i en experimentanläggning i Luleå med annan värmningsteknik som på sikt ska göra pelletsen helt koldioxidfri.

LKAB arbetar även med utveckling av reduktionsprocessen. Idag används huvudsakligen kol och koks för att reducera järnmalm till järn. Idén med HYBRIT är att istället använda vätgas som har producerats av el från svenska fossilfria källor i reduktionsprocessen. Restprodukten blir vanligt vatten.

Här hittar du mer information om

HYBRIT

SSAB

Vattenfall