Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

HYBRIT – för fossilfritt stål

HYBRIT - A Piece of the Future

Från gruva till stål. SSAB har nu producerat världens första fossilfria stål av järn från LKAB och levererat till kund. Provleveransen är ett viktigt steg på vägen mot en helt fossilfri värdekedja för järn- och stålframställning och en milstolpe i HYBRIT-samarbetet mellan SSAB, LKAB och Vattenfall.

Tillsammans bildade Vattenfall, SSAB och LKAB 2016 joint venture-bolaget HYBRIT Development. HYBRIT står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology. Målsättningen är att ha en helt fossilfri process för ståltillverkning 2035.

I januari 2018 blev förstudierapporten klar som gav grönt ljus för HYBRIT. För första gången på 1 000 år finns en möjlighet att göra ett teknikskifte och i juni 2018 togs första spadtaget för en pilotanläggning i Luleå. HYBRIT-initiativet kan minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent. Det har beskrivits som avgörande för att Sverige ska kunna möta målen i Parisavtalet.

Stål är en väsentlig del av det moderna samhället och den globala efterfrågan på stål förväntas öka i takt med att jordens befolkning växer och urbaniseringen ökar. Hittas inte en ny process för malmbaserad ståltillverkning kommer koldioxidutsläppen från stålindustrin i världen att öka med upp mot 25 procent till 2050.

Janne.jpg

HYBRIT är indelat i tre faser

  • En förstudie där alla förutsättningar kartläggs, 2016–2017.
  • Försök i en pilotstudie, 2018–2024.
  • Försök i demonstrationsanläggning, 2025–2035.

HYBRIT har sedan starten fått stöd från Energimyndigheten i flera omgångar, bland annat för ett fyraårigt forskningsprojekt.

För att projektet ska kunna genomföras krävs det betydande nationella insatser från staten, forskningsinstitut och universitet.

LKAB:s roll

LKAB_KK2_MG_2854_1.jpg

En fossilfri stålproduktion startar i gruvan och LKAB arbetar intensivt med hur nästa generations pelletsverk ska utformas. LKAB:s största utmaning och bidrag i HYBRIT är att utveckla koldioxidfria direktreduktionspellets. Det innebär att LKAB undersöker att byta värmningsteknik i pelletsprocessen, vilket är hjärtat i våra förädlingsverk. Som första steg görs försök med ersättning av fossila bränslen med bioolja. Här kan du läsa mer om biooljeanläggningen i Malmberget. 

Parallellt påbörjas försök i en experimentanläggning i Luleå med annan värmningsteknik som på sikt ska göra pelletsen helt koldioxidfri.

LKAB arbetar även med utveckling av reduktionsprocessen. Idag används huvudsakligen kol och koks för att reducera järnmalm till järn. Idén med HYBRIT är att istället använda vätgas som har producerats av el från svenska fossilfria källor i reduktionsprocessen. Restprodukten blir vanligt vatten.

Fossilfritt stål

LKAB samarbetar med energibolaget Vattenfall och ståltillverkaren SSAB för att i princip ta bort klimatpåverkan från den svenska stålindustrin. Siktet är inställt på en fossilfri ståltillverkning.

Avsnitt 1: A Piece of the Future - The HYBRIT Initiative

Klimatkrisen är en kris för mänskligheten. Samtidigt behöver världen järnmalm för att tillverka stål. En omställning är nödvändig. HYBRIT är ett samarbete mellan LKAB, SSAB och Vattenfall med målet att skapa en helt fossilfri process för järn- och ståltillverkning. Istället för kol ska vätgas användas för att reducera LKAB:s järnmalm till järn - det största teknikskiftet inom järn- och stålindustrin på 1000 år.

Avsnitt 2: A Piece of the Future - Research

Istället för att tillverka stål på traditionellt vis med kol är målet med HYBRIT-projektet att vätgas ska användas. En jätteutmaning ur ett forsknings- och utvecklingsperspektiv men där belöningen är desto större – sju procent av de globala växthusgasutsläppen kommer idag från stålindustrin.

Avsnitt 3: A Piece of the Future - It Starts in the Mine

Allt börjar i gruvan. För att bli fossilfria stålproducenter måste man börja i gruvan, från miljövänliga produktion till helt koldioxidfria produkter. Det innebär att det inte ska vara några koldioxidutsläpp från varken gruva, transporter eller förädlingsanläggningar.

Avsnitt 4: A Piece of the Future - Fossil Free Electricity is the Key

Målet med HYBRIT-initiativet är att ersätta kolet som används för att producera järn och stål av järnmalm med vätgas, tillverkad av vatten och med hjälp av fossilfri el. Därmed försvinner källan till koldioxid och restprodukten blir istället helt vanligt vatten.

Avsnitt 5: A Piece of the Future - Addressing the Root Cause

Vi behöver stål. Det finns överallt i vårt samhälle, i infrastruktur och byggnader, i livsmedelsindustrin och sjukvården. Men faktum är också att stålindustrin släpper ut mycket koldioxid. Därför är det en absolut nödvändighet att vi tar ett steg framåt, för en mer hållbar stålproduktion.