Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Dagens avfall blir morgondagens resurser

Från avfall till morgondagens resurser

I takt med att jordens befolkning ökar, ökar även vårt behov av mineraler. Det är en utmaning LKAB bestämt sig för att anta. Med hjälp av ny, innovativ processteknik, i en fossilfri industripark, ska vi nu ta tillvara på avfallet från våra gruvor och förvandla det till morgondagens resurser.

ReeMAP Industrial Park har ambition att bli ett centrum för kemiteknisk industri i norr som utvinner morgondagens resurser med innovativ teknik – en industripark med världsledande standard på rena produkter, energieffektivitet och emissioner. Gruvavfall blir mineralgödsel, sällsynta jordartsmetaller, gips, och fluor.

Etableringen är en europeisk, nationell och lokal angelägenhet. Ny kunskap utvecklas samtidigt som europeisk tillgång till kritiska råmaterial ökar. Industriparken, i samarbete med akademi och det lokala näringslivet, skapar jobb och attraherar unik kompetens som stärker LKAB:s såväl som regionens konkurrenskraft och ger möjlighet till nya samarbeten.

LKAB_ReeMap_pilot_apatite_concentrate_in_hand.jpg

Projektets mål är att genom återvinning och förädling av gruvavfall producera:

  • Fosfor motsvarande 5 gånger Sveriges behov
  • Sällsynta Jordartsmetaller 30 % av dagens behov inom EU, upp till 100 % av specifika REE:er
  • Fluor för kemiindustri och medicinapplikationer
  • Gips som räcker till all byggproduktion i Sverige

Tidplan

  • 2020-2021, Förstudie
  • 2021-2027, Förprojektering, tillstånd, konstruktion
  • 2027, Fullskalig produktion

Läs mer på projektwebbplatsen www.ree-map.com.