Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB bedriver utveckling och industriforskning på utvalda områden i samarbete med internationell forskning. Erfarna forskare och doktorander arbetar för att stärka LKAB:s position och säkra bolagets konkurrenskraft. LKAB sätter fokus på teknik och metodik. Med smart samverkan med externa kompetenscentra nationellt och internationellt växlar LKAB upp den egna utvecklingskraften så att satsade resurser ger flerfaldigt tillbaka. Det skapar synergier, ökar utvecklingsarbetet som krävs i LKAB 5.0 och är avgörande för rekrytering av kompetens.

En ny världsstandard för hållbar gruvbrytning

Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. LKAB har i juni 2018 initierat ett industriellt utvecklingsprojekt tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen med målet att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup. I september 2020 valde Volvo att lämna samarbetet och Sandvik gick in som ny partner. Det här kommer att kräva en helt ny typ av samarbete, ett digitalt ekosystem där parterna kopplar ihop såväl digitala system som verksamheter.

Mer om framtidens hållbara gruvbrytning

HYBRIT - koldioxidfri stålframställning

LKAB har tillsammans med Vattenfall och SSAB bildat ett joint venture-bolag för att utveckla en tillverkningsprocess för järn och stål som inte släpper ut koldioxid.

Projektet skall bidra till ett fossilfritt Sverige år 2045. Tre stora företag är delägare och arbetar i sin tur tillsammans med internationell forskning.

Mer om HYBRIT

Dagens avfall blir morgondagens resurser

ReeMAP Industrial Park har ambition att bli ett centrum för kemiteknisk industri i norr som utvinner morgondagens resurser med innovativ teknik – en industripark med världsledande standard på rena produkter, energieffektivitet och emissioner. Gruvavfall blir mineralgödsel, sällsynta jordartsmetaller, gips, och fluor.

Mer om projektet

Luleå tekniska universitet, LTU

LKAB har sedan många ur ett omfattande samarbete med Luleå tekniska universitet och har genom åren gemensamt bedrivit ett stort antal utvecklingsprojekt som haft stor betydelse för LKAB. LTU är också en viktig rekryteringsbas för kompetens till LKAB.

https://www.ltu.se/research/areas-of-excellence

Eit Raw Materials

KIC, Knowledge Innovation Centre, är ett europeiskt nätverk inom utvinning av råmaterial med LTU som ett av flera kompetenscentra i Europa. EIT Raw Materials uppdrag är att stärka konkurrenskraft, tillväxt och attraktionskraft inom europeisk råvaruutvinning via radikal innovation och entreprenörskap. LKAB har varit aktivt sedan starten som deltagare i projekt och styrelsearbete.

https://eitrawmaterials.eu/

SIP STRIM

En hållbar råvaruförsörjning är en stor utmaning för Europa. Importbehovet av råvaror för metaller och mineraler ligger högt i en internationell jämförelse. För att minska importbehovet startades ett strategiskt forsknings- och innovationsprogram STRIM, Strategic Innovation Programme for Swedish Mining and Metal Producing Industry. LKAB är aktiv partner i STRIM-konsortiet.

http://www.sipstrim.se/sv/hem/