Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB bedriver utveckling och industriforskning på utvalda områden i samarbete med internationell forskning. Erfarna forskare och doktorander arbetar för att stärka LKAB:s position och säkra bolagets konkurrenskraft. LKAB sätter fokus på teknik och metodik. Med smart samverkan med externa kompetenscentra nationellt och internationellt växlar LKAB upp den egna utvecklingskraften så att satsade resurser ger flerfaldigt tillbaka. Det skapar synergier, ökar utvecklingsarbetet som krävs i LKAB 5.0 och är avgörande för rekrytering av kompetens.

Sustainable Underground Mining

Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. LKAB har initierat ett industriellt utvecklingsprojekt tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och AB Volvo med målet att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup. Det kräver en helt ny typ av samarbete, ett digitalt ekosystem där parterna kopplar ihop såväl digitala system som verksamheter.

Mer om Sustainable Underground Mining

Hybrit: koldioxidfri järnframställning

LKAB har tillsammans med Vattenfall och SSAB bildat ett joint venture-bolag för att utveckla en tillverkningsprocess för järn och stål som inte släpper ut koldioxid.

Projektet skall bidra till ett fossilfritt Sverige år 2045. Tre stora företag är delägare och arbetar i sin tur tillsammans med internationell forskning.

Mer om Hybrit

Hjalmar Lundbohm Research Centre

LKAB:s forskningsstiftelse Hjalmar Lundbohm Research Centre (HLRC) bedriver forskning som stöder LKAB:s strategiska forsknings- och utvecklingsverksamhet och medverkar till att säkerställa LKAB:s kundnytta och framtida konkurrenskraft på världsmarknaden. Viktiga områden är klimatsmarta pellets och hållbar gruvdrift.

http://www.hlrc.se/

Luleå tekniska universitet, LTU

LKAB har sedan många ur ett omfattande samarbete med Luleå tekniska universitet och har genom åren gemensamt bedrivit ett stort antal utvecklingsprojekt som haft stor betydelse för LKAB. LTU är också en viktig rekryteringsbas för kompetens till LKAB.

https://www.ltu.se/research/areas-of-excellence

Eit Raw Materials

KIC, Knowledge Innovation Centre, är ett europeiskt nätverk inom utvinning av råmaterial med LTU som ett av flera kompetenscentra i Europa. EIT Raw Materials uppdrag är att stärka konkurrenskraft, tillväxt och attraktionskraft inom europeisk råvaruutvinning via radikal innovation och entreprenörskap. LKAB har varit aktivt sedan starten som deltagare i projekt och styrelsearbete.

https://eitrawmaterials.eu/

SIP STRIM

En hållbar råvaruförsörjning är en stor utmaning för Europa. Importbehovet av råvaror för metaller och mineraler ligger högt i en internationell jämförelse. För att minska importbehovet startades ett strategiskt forsknings- och innovationsprogram STRIM, Strategic Innovation Programme for Swedish Mining and Metal Producing Industry. LKAB är aktiv partner i STRIM-konsortiet.

http://www.sipstrim.se/sv/hem/