Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Morgondagens järn bryts med ettor och nollor

Kärnan i vår verksamhet har i över 130 år varit järnmalm, men för att optimera kärnverksamheten nu och i framtiden behöver vi även utvinna och förädla data – vår digitala malm.

Vår ambition är att etablera en ny världsstandard för gruvbrytning och göra LKAB till världens mest hållbara gruvföretag. För att lyckas med det måste vi även bli det mest digitala industriföretaget i världen. Transformationen är komplex, och vi känner inte till alla utmaningar som väntar oss, men en sak är vi övertygade om, digitaliseringen möjliggör lösningar på utmaningarna vi kommer att möta. Det är en nödvändighet för att lyckas med den största industriomställningen i svensk historia. 

Digitaliseringen skapar ett ännu mer sofistikerat samspel mellan människa och maskin. Våra medarbetare blir ännu mer insiktsfulla tack vare ett ökat informationsflöde med data i nära realtid. Det leder till bättre beslut, snabbare. Digitaliseringen bidrar även till vårt mål att bli fossilfria. På vägen mot en eldriven fordonsflotta kan vi redan nu minska koldioxidutsläppen och energiförbrukningen genom ökad samordning av transporter och effektivisering av maskiner. Även det med utgångspunkt i data med hög kvalitet.

Gruvdriften har länge skett under jord. Nu flyttar vi vår verksamhet upp till molnet. Med molnet ökar vi tillgängligheten av data med hög kvalitet. Det ger oss möjlighet att skapa synergieffekter mellan användare och verksamhetsområden. Vi arbetar också med ny teknik som underlättar vår produktion. Med grafiska simuleringar och modeller av framtida anläggningar och processer kan vi testa lösningar i teorin innan vi genomför dem i praktiken. Det ökar både kvaliteten och lönsamheten.

År 2045 ska vi ha satt en ny standard för vad ett industriföretag kan vara. Vi ska vara helt fossilfria både i produkt och process. Ingen människa ska skadas i arbetet. Inte en enda, någonsin mer. Och samtidigt som detta sker ska vi öka produktiviteten med 50%. Och till och med när vi nått dit kommer vi inte att vara färdiga – det är bara början. 

Digitaliseringen gör oss till ett smartare LKAB och det är förutsättningen för att bli framtidens LKAB. 

Idag har LKAB över 5000 medarbetare utspridda över olika orter och länder, ovan och under jord. En av våra gruvor är världens största och mest moderna underjordsgruva för järnmalm. Här kan du läsa mer om hur digitaliseringen gör skillnad under jord på LKAB.