Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Teknik- och processutveckling

LKAB:s framtid är beroende av vår förmåga till teknik- och processutveckling. LKAB står inför en rad utmaningar. Malmen måste i framtiden brytas på ännu större djup i ännu större skala till lägre kostnader. Nya och mer komplexa mineraler måste förädlas till LKAB:s och kundernas kvalitetskrav. Energianvändningen måste effektiviseras ytterligare. Fossila bränslen skall fasas ut. Miljö- och klimatpåverkan skall minskas. Logistiken, transporterna till våra hamnar, måste göras ännu mer konkurrenskraftig. Ökad digitalisering genomsyrar alla processer. Arbetsmetoderna måste präglas av effektivitet, engagemang och nytänkande.

LKAB hämtar i huvudsak råvaran från världens djupaste underjordsgruvor för järnmalm. Bara det är en utmaning tekniskt och ekonomiskt. För att kunna fortsätta producera och processa rågodset från marknadens djupaste gruvor till marknadens mest eftertraktade järnmalmprodukter måste LKAB leda den tekniska utvecklingen. LKAB är ett företag som drivit på teknisk utveckling i mer än 125 år. Ökande kunskap och ständigt pågående processutveckling är ett marknads- och livsvillkor. Nu tar vi nästa steg.

I fokus för framtida utveckling står vår strategiska huvudinriktning LKAB 5.0. Den beskriver den position vi skall ta oss till år 2030, från bra till bäst. Grunden i denna utvecklingsstrategi baseras på att vi fortsätter utveckla vår kännedom om våra fyndigheter och att vi utformar framtidens infrastruktur som grund för det framtida produktionssystemet. 

I Gruva 5.0 tar vi sikte på gruvbrytning efter år 2030. Då krävs att designen på brytning, logistik och infrastruktur har utvecklats väsentligt jämfört med i dagens gruvor. Både teknik och metoder måste vara effektivare än idag. Malmen ska brytas på ännu större djup med följande utmaningar i effektivitet, säkerhet, volym och kostnader.

Förädling 5.0 måste följa samma mönster. Anläggningar och investeringar måste utnyttjas maximalt. Här finns dessutom stora utmaningar i form av nya, mer komplexa mineraler. Produktutvecklingen fortsätter med nya sorter av masugnspellets och direktreduktionspellets som möter kundernas allt högre krav. LKAB deltar också i arbetet med Hybrit, en framtida stålframställning fri från fossila bränslen. Den kan i sin tur ställa nya krav på råvaran, järnmalmspellets, liksom på hur framtida förädlingsprocesser bör vara utformade.

Logistik 5.0 ser över hela transportsystemet från gruvor och järnväg till hamnarna i två steg, fram till 2030 och efter 2030. Nästa generation av lok och vagnar behandlar automation, energieffektivitet ökad axellast och dubbelspår på Malmbanan.