Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB:s dotterbolag levererar huvudsakligen tjänster inom koncernen, men säljer också LKAB-utvecklad spetsteknologi till externa kunder. Koncernen rymmer viktiga entreprenadstjänster som avancerad borrteknik, bergförstärkning, ortdrivning och sprängämnestillverkning samt fastigheter.

 

BorrVattendriven borrteknik


LKAB Wassara har ett utvecklat och världspatenterat vattendrivet borrsystem och erbjuder även en rad andra applikationer till externa kunder inom gruv- och anläggningsindustrin. De utvecklar och tillverkar vattendrivna precisionsborrsystem för gruv-, anläggning- och undersökningsborrning samt dammbyggnationer och geoenergi. LKAB Wassara

Bergentreprenader

Spruta betongLKAB Berg & Betong utför bergentreprenader i form av bergförstärkning och ortdrivning. LKAB Berg & Betong

Verkstadstjänster

VerkstadstjänstLKAB Mekaniska utvecklar och tillverkar allt från stora specialanpassade stålkonstruktioner till små precisionsarbetade maskinkomponenter samt utför montage och kompletta underhållslösningar. LKAB Mekaniska

Sprängämnen

SprängareLKAB Kimit utvecklar, tillverkar och lagerhåller sprängmedel och tillhörande system och utrustning för LKAB:s gruvverksamhet, samt besitter spetskompetens inom sprängmedelshantering. LKAB Kimit

Bostadsförvaltning

BostadsområdeLKAB Fastigheter förvaltar bostäder och lokaler i Malmfälten och Luleå. Bolaget har också en viktig uppgift i att bidra till byggandet av ersättningsbostäder i takt med att samhällsomvandlingarna fortskrider. LKAB Fastigheter

Nätverksamhet

LKAB Nät bedriver nätverksamhet inom ett begränsat område inom centrala delar av Kiruna och Malmberget. Bolaget innehar nätkoncession för område med anläggnings-nummer 100Z för Kiruna och 506O för Malmberget. Bolaget ägs till 100 procent av LKAB. LKAB Nät