Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Som global leverantör av järnmalmsprodukter skapar LKAB betydande värden i många led. Vi levererar i huvudsak masugns- och direktreduktionspellets (DR-pellets). LKAB bryter och säljer även mineraler samt förädlar och säljer järnmalm för tillämpning utanför stålindustrin.

Järnmalmsprodukter

DR-pelletsMasugnspellets är LKAB:s största produkt. Masugnspelletsen levererar ett högt kundvärde i stålverkens masugnar med hjälp av en optimerad tillsats av olika mineraler som olivin för att förbättra högtemperaturegenskaper.

DR-pellets reduceras med naturgas till DRI, Direct Reduced Iron, som används för att göra stål i en elektrostålugn. LKAB:s höga pelletskvalitet ger mindre slagg, lägre energiförbrukning, högre produktivitet samt lägre underhåll och slitage i stålframställningen.

Specialprodukter

Fines är fint krossad järnmalm som smälts ihop till kakor (sintras) innan de används för att tillverka järn i masugn. Den höga järnhalten i LKAB:s fines gör den eftertraktad på marknaden.

Magnetit används för vattenrening, ljud­ och vibrationsdämpning samt som ballast i tungbetong. Huntit används exempelvis som halogenfri brandskyddande tillsats i plaster och kablar.

Glimmer (mica) har ett mycket brett användningsområde, bland annat som förstärkning och värmeskydd i plaster och som dekorativa inslag i keramiska material.

Mineralsand används för tillverkning av svetspinnar och svetstråd. Eldfasta mineraler används för produktion av eldfast tegel och gjutsand.

LKAB är också en aktör på marknaden för återvinning av värmetåligt material som eldfast tegel och material för fodring av exempelvis masugnar.

Läs mer om våra specialprodukter här.