Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
LKAB-flaggor

LKAB:s värderingar ligger till grund för allt vi gör och vår vision och mission driver oss framåt.

Världen står inför en utmaning orsakat av utsläpp som genomsyrat utvecklingen de senaste decennierna. Järn- och stålindustrin står för en fjärdedel av industrins samlade
globala koldioxidutsläpp. Samtidigt som efterfrågan på stål förväntas öka med nära 50 procent till år 2050.

Vi förser världen med morgondagens resurser och sätter en ny världsstandard för framtidens järn- och stålindustri. Med miljöhänsyn, hög affärsetik, digitalisering och innovationskraft ska LKAB ta en ledande roll i omställningen av vår egen bransch och i förlängningen till ett hållbart samhälle.

Vi ska bidra till livskraftiga samhällen där tillväxt och fortsatt utbyggnad av välfärd kan ske utan att äventyra kommande generationers framtid.

Vision

Vi leder omställningen av vår industri mot en hållbar framtid

Mission

Att innovativt och konkurrenskraftigt bryta och förädla järnmalm och mineraler till klimateffektiva kvalitetsprodukter

 

Klicka här för mer information om våra värderingar, Engagerad – Nytänkande – Ansvar som tillsammans blir ENA.