Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB:s gruvor och förädlingsverk finns i Malmfälten i norra Sverige. Vår produktion finns i huvudsak i Kiruna, Malmberget och Svappavaara.

Längs Malmbanan och Ofotenbanens järnväg transporteras våra produkter till hamnarna i Narvik och Luleå för utskeppning till kunderna runt om i världen.

Vi har en försäljningsorganisation för järnmalmsmarknaderna i Europa, Asien och Mellanöstern. Verksamheten för industrimineraler har säljkontor och produktionsenheter i Europa, USA och Asien.

Global leverantör

LKAB är i ett helhetsperspektiv en liten aktör på den globala järnmalmsmarknaden. På den sjöburna importmarknaden för järnmalmspellets är vi däremot världens andra största leverantör.

Importmarknaderna för järnmalm består i huvudsak av Asien, Europa samt Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Europa och MENA är våra största marknader.

Europa är vår hemmamarknad

På Europas mogna stålmarknad ligger fokus på effektivisering och konsolidering. Stålproducenterna efterfrågar högkvalitativa järnmalmsprodukter som gör att de kan producera lika mycket eller mer stål i färre produktionsenheter. Det gör LKAB:s pellets till en eftertraktad råvara i kundernas produktion. Närheten till Europa ger oss också en fraktfördel gentemot våra konkurrenter och gör Europa till en naturlig hemmamarknad. Här har vi utvecklat goda och långsiktiga affärsrelationer i över 125 år.

I MENA gör god tillgång på naturgas och brist på högkvalitativt skrot att stål tillverkat av direktreduktionspellets är den vanligaste produktionsmetoden. Stark efterfrågan på våra DR-pellets för direktreduktion samt fraktneutralitet gör MENA till vår näst största marknad.

LKAB Minerals kompletterar kärnverksamheten globalt

LKAB Minerals är en global leverantör av industrimineraler som kompletterar LKAB:s huvudsakliga försäljning till stålindustrin genom att utveckla fler och nya affärsmöjligheter för järnmalm.

LKAB Minerals är ett multimineralföretag med verksamhet i Sverige, Finland, Holland, England, Turkiet och Kina samt med försäljningskontor i Europa, USA och Asien.

Läs mer om LKAB Minerals här