Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Affärsidé, löfte och vision

LKAB-flaggor

Som global leverantör av förädlade järnmalmsprodukter skapar LKAB betydande värden i många led – för kunder, samhälle, medarbetare och ägare.

Vår affärsidé

Att med utgångspunkt från Malmfälten, för världsmarknaden, tillverka och leverera förädlade järnmalmsprodukter och tjänster för järntillverkning som skapar mervärden för kunderna. Andra närbesläktade produkter och tjänster som bygger på LKAB:s kunnande och som stödjer huvudaffären kan ingå i verksamheten.

Vårt kundlöfte

Performance in Ironmaking är LKAB:s kundlöfte. Det innebär att vi alltid sätter kunden i centrum och säkerställer kvalitet, stabilitet och leveranssäkerhet i hela vår värdekedja från gruva till hamn.

Vår valda position är att vara en kvalitetsledande och hållbar leverantör av högförädlade järnmalmsprodukter. Vi ska leverera marknadens bästa mervärde – från produktkvalitet till leverans och service - och vara en prioriterad leverantör hos kunderna. Genom en nära och djup samverkan med våra kunder utvecklar vi våra produkter och bidrar till att förbättra kundernas processer

Vår vision

LKAB:s vision är att av kunderna uppfattas vara den leverantör som ger mest mervärde och därmed vara ledande inom våra utvalda marknadssegment.