Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Flygbild Kiruna

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) förkortas LKAB och är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Vi är ett av Sveriges äldsta industriföretag och ägs till 100 procent av svenska staten.

Hållbarhet är kärnan i vår affär och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande gruvföretagen i branschen. Vi tillverkar och levererar högförädlade järnmalmsprodukter till den globala stålmarknaden. Huvuddelen av järnmalmsprodukterna säljs till europeiska stålverk. Andra viktiga marknader är Mellanöstern, Nordafrika, Asien och USA.

Koncernen, som omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017 och har cirka 4 100 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Korta fakta

  • Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) förkortas LKAB.
  • Grundat: 1890
  • Huvudkontoret är placerat i Luleå
  • Vd: Jan Moström
  • Styrelseordförande: Göran Persson
  • LKAB producerade 27,2 miljoner ton järnmalmsprodukter under 2017
  • LKAB bryter 78 procent av järnmalmen inom Europa och är därmed Europas största järnmalmsproducent

Finansiella nyckeltal 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 23 492 MSEK (16 343)
  • Rörelseresultatet uppgick till 6 024 MSEK (-1 677)

LKAB:s värderingar

Engagerad, Nytänkande och Ansvar. Våra värderingar ligger till grund för hur vi genom vårt beteende ska uppnå ett bra resultat. Värderingarna ska vägleda oss i våra handlingar och fungera som en moralisk grund.

Engagerad. Med engagerad menar vi att vi har våra kunders resultat i fokus i allt vi gör.

Nytänkande. Med nytänkande menar vi att allt kan förbättras om vi vågar tänka i nya banor.

Ansvar. Med ansvar menar vi att vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först.