Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Flygbild Kiruna

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) förkortas LKAB och är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. 

Vi är ett av Sveriges äldsta industriföretag och ägs till 100 procent av svenska staten. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020.

Hållbarhet är kärnan i vår affär och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande gruvföretagen i branschen. Vi tillverkar och levererar högförädlade järnmalmsprodukter till den globala stålmarknaden. Huvuddelen av järnmalmsprodukterna säljs till europeiska stålverk. Andra viktiga marknader är Mellanöstern, Nordafrika, Asien och USA.

Korta fakta

  • Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) förkortas LKAB.
  • Grundat: 1890
  • Huvudkontoret är placerat i Luleå
  • Vd: Jan Moström
  • Styrelseordförande: Göran Persson
  • LKAB producerade 27.1 miljoner ton järnmalmsprodukter under 2020
  • LKAB bryter 80 procent av järnmalmen inom EU och är därmed Europas största järnmalmsproducent

Finansiella nyckeltal 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 33 914 MSEK (31 260)
  • Rörelseresultatet uppgick till 11 654 MSEK (11 788)

LKAB:s värderingar

Engagerad, Nytänkande och Ansvar. Våra värderingar ligger till grund för hur vi genom vårt beteende ska uppnå ett bra resultat. Värderingarna ska vägleda oss i våra handlingar och fungera som en moralisk grund.

Engagerad. Med engagerad menar vi att vi har våra kunders resultat i fokus i allt vi gör.

Nytänkande. Med nytänkande menar vi att allt kan förbättras om vi vågar tänka i nya banor.

Ansvar. Med ansvar menar vi att vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först.