Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

LKAB har en tydlig hållning vad gäller affärsintegritet och vi följer de internationella riktlinjerna definierade av; Global Compacts 10 principer, UNICEFs "Childrens Rights and Business Principles", OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Vi fördömer alla former av korruption och bedrägeri och kräver öppenhet, integritet och ärlighet i alla delar av vår affärsverksamhet, i alla länder. På samma sätt tar vi ett tydligt avstånd från barnarbete, tvångsarbete och arbetsförhållanden som kan ses som skadliga, kränkande eller direkt farliga.

LKAB vill utgöra ett internationellt föredöme i gruvbranschen när det gäller etik, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald och ska bedriva en verksamhet som möjliggör en hållbar samhällsutveckling och genererar välstånd. För att uppfylla detta måste även våra leverantörer ligga i framkant i dessa frågor och uppfylla kraven i denna Leverantörsuppförandekod.

Leverantörer ska alltid uppfylla de mest krävande kravställningarna i relevant lagstiftning eller krav som motsvarar LKAB:s Leverantörsuppförandekod.

Samtliga leverantörer ska uppfylla Baskrav för leverantörer. Övriga krav i Leverantörsuppförandekoden ska uppfyllas inom, med LKAB, avtalad tid.