Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Som ett led i arbetet för en hållbar utveckling har LKAB tagit fram ett antal Baskrav för våra leverantörer. Vi ska välja att arbeta med de mest konkurrenskraftiga och hållbara leverantörerna för att på så sätt skapa mervärde för koncernen och i förlängningen för LKAB:s kunder.

För att få teckna avtal med LKAB måste alla leverantörer godkänna våra baskrav inom hållbarhet. Här kan du läsa Baskrav för leverantörer. Du måste godkänna våra Baskrav via vår Leverantörsportal i samband med att du skapar ett konto, eller lämnar ett anbud.

Utifrån givna kriterier görs alltid en riskbedömning av befintliga och blivande leverantörer. Om LKAB bedömer att behovet finns kontaktas leverantören för vidare utveckling av hållbarhetsarbetet.

Leverantörsutveckling inom LKAB – hållbara inköp – så här går det till:

1. Godkänn LKAB:s baskrav

2. Inköp gör en sammantagen bedömning utifrån fastställda hållbarhetskriterier och väljer ut vissa leverantörer för ett fördjupat gemensamt utvecklingsarbete.

3. När målen i utvecklingsarbetet är uppfyllda, godkänns leverantörens hållbarhetsarbete. LKAB arbetar kontinuerligt med uppföljning av hållbarhetsarbetet.

Leverantörsuppförandekod

LKAB har en leverantörsuppförandekod med tydliga krav inom områden som mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö, krisberedskap och brandskydd samt affärsetik. Kraven speglar våra grundläggande värderingar och externa intressenters förväntningar på en långsiktigt hållbar utveckling av LKAB:s affärer.

Leverantörshandboken

Leverantörshandbokens syfte är att ge leverantörer en samlad bild av våra regler. Dessa regler omfattar alla leverantörer som utför arbete inom LKAB:s verksamheter, såväl innanför som utanför våra industriområden. Läs gärna igenom leverantörshandboken för att få en bra start på vårt samarbete.