Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Leverantörer ska alltid uppfylla de mest krävande kravställningarna i relevant lagstiftning eller krav som motsvarar LKAB:s Leverantörsuppförandekod.

Samtliga leverantörer ska uppfylla Baskrav för leverantörer. Övriga krav i Leverantörsuppförandekoden ska uppfyllas inom, med LKAB, avtalad tid.