Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Här hittar du som är leverantör till LKAB information som berör dig. Via länkarna i menyn finns information som du behöver om du ska arbeta för LKAB. Läs gärna igenom LKAB:s leverantörshandbok för att få en bra start på vårt samarbete.

Hållbara och effektiva inköp är en central del av LKAB:s arbete för att stärka konkurrenskraften framåt. Som ett led i arbetet för en hållbar utveckling har LKAB tagit fram ett antal Baskrav för våra leverantörer, läs mer om dem här.

Läs LKAB:s leverantörshandbok här

Leverantörshandboken kan användas som ett underlag för olika intressenter men är främst riktad till leverantörens arbetsledning som är skyldig att genomföra systematisk egenkontroll för att säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med gällande lagar och regler. Det åligger även varje arbetstagare att känna till och följa dessa. På respektive arbetsplats kan lokala regler tillkomma och även dessa ska följas. Läs den här.