Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Lok med efterföljande malmvagnar.

Transporten av LKAB:s järnmalmsprodukter sker på den 50 mil långa Malmbanan och Ofotenbanen. Från Narviks hamn i nordväst till Luleå hamn i sydöst sammanlänkar Malmbanan verksamhetsorterna med hamnarna.

Med relativt korta avstånd till utskeppningshamnarna ger LKAB:s tågtransporter klara konkurrensfördelar vad gäller såväl kostnadseffektivitet som hållbarhet. Med ett av världens starkaste lok, IORE, som är särskilt designade för extremt tunga transporter, klarar ett tågsätt att transportera så mycket som 6 800 ton järnmalmsprodukter.

Med en dragkraft på 1 200 kilonewton är IORE-loket världens starkaste lok. Med hjälp av lokets asynkronmotor omvandlas rörelseenergi till elkraft när tågen motorbromsar. Det möjliggör en nästintill energineutral körning då loken har en förmåga att återmata energi.

LKAB har 17 IORE-lok i drift, som trafikerar Malmbanan året runt. De imponerande tågsätten är 750 meter långa, har 68 vagnar och en lastkapacitet på 100 ton per vagn.

Varje dag avgår 10 tåg till Narviks hamn och 5 till Luleå hamn. På returresan fraktas tillsatsmedel till förädlingsprocessen så att logistiksystemet utnyttjas så hållbart och effektivt som möjligt.

Tågtrafiken på den 50 mil långa Malmbanan på svenska sidan och Ofotbanen på norska sidan sker i LKAB:s egen regi genom det svenska dotterbolaget LKAB Malmtrafik och det norska dotterbolaget LKAB Malmtrafikk.