Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Malmvagnar i flera rader.

LKAB:s malmtransporter sker med tåg längs Malmbanan och Ofotenbanen, till utskeppningshamnarna i Luleå och Narvik. Hamnarna utgör ryggraden i vårt logistiksystem och vår affär.

LKAB:s konkurrensmöjligheter på en global marknad bygger på att vi är ett framstående logistikföretag, såväl under som ovan jord. Från brytningen under jord, genom förädlingsprocessen till utlastningshamnarna hanteras miljontals ton järnmalmsprodukter varje år. Det har gjort LKAB till ett av Sveriges största fraktbolag, som står för cirka 45 procent av frakten på svensk järnväg. Det ställer krav på ett logistiksystem i världsklass.

Sedan 2005 har LKAB genomfört kraftiga investeringar för en ökad flexibilitet i logistiken. Fler mötesplatser för tågen på Malmbanan och investeringar i våra hamnar ska ge ökad möjlighet att anpassa produktionen. Investeringar har bland annat gjorts i lagerkapaciteten i Narviks hamn, spårförbättringar, nya terminaler, ny skeppslastare samt malmvagnar och lok.

Tågtransporter

Med relativt små möjligheter för mellanlagring är ett av våra viktigaste mål att få ut så stora volymer i så jämn takt som möjligt. De korta avstånden till utskeppningshamnarna ger LKAB:s tågtransporter klara konkurrensfördelar vad gäller såväl kostnadseffektivitet som hållbarhet.

I dag har LKAB 17 IORE-lok i drift. Loken är designade för extremt tunga tågtransporter och med en dragkraft på 1 200 kilonewton är de världens starkaste lok.

Här kan du läsa mer om tågtransporter.

Hamnar

Genom de två hamnarna kan logistikflödena optimeras beroende på var kunden är lokaliserad. Två tredjedelar av de sjöburna transporterna skeppas ut från Narvik vid den norska Atlantkusten. En tredjedel skeppas ut från Luleå hamn vid Bottenvikskusten som ligger strategiskt nära några av våra europeiska kunder.

Narviks hamn är LKAB:s största hamn och har en kapacitet på närmare 30 miljoner ton per år. Malmhamnen i Luleå har en kapacitet på 6 miljoner ton per år och en utökning av kapaciteten, till 8 miljoner ton per år, pågår.

Här kan du läsa mer om hamnarna.