Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Flytten av två samhällen

På ytan det norrländska lugnet. Men låt dig inte luras. Över tusen meter under marken växer gruvorna fram längs de rika malmådrorna som sträcker sig in under Kiruna och Malmberget. För att vi ska kunna fortsätta bryta järnmalmen, fram till 2035, måste allt ovanför gruvorna flyttas i säkerhet. Allt. Samhällsomvandlingen är den flera år långa, komplexa flytten av två moderna samhällen. Den påverkar alla oss som lever här och lämnar ingen oberörd.

Tillgången till mark är avgörande för all gruvverksamhet och LKAB:s framtid är beroende av att centrala delar av Kiruna och Malmberget successivt flyttas. Samhällsomvandlingarna är en konsekvens av gruvbrytningens utbredning och malmkropparnas läge.

För att fortsätta bryta järnmalm måste LKAB säkra tillgången till den mark som gruvbrytningen påverkar genom miljötillstånd och överenskommelser med kommunerna och fastighetsägare. Därför måste vi flytta delar av våra verksamhetsorter Kiruna och Malmberget.

Här kan du läsa mer om samhällsomvandlingarna.

En förutsättning för vår affär

För att LKAB ska kunna fortsätta bryta järnmalm, vara ett världsledande exportföretag och en aktiv medspelare i samhället behöver vi tillgång till den mark som människor idag bor på. Det är avgörande för vår affär och våra verksamhetsorters fortsatta utveckling att samhällsomvandlingarna kan genomföras i samarbete och samförstånd med våra intressenter. Som ett helägt statligt bolag, med en stark historia och lokal anknytning, finns det ett ännu starkare krav på oss att hantera samhällsomvandlingarna på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Samhällsomvandlingen är helt enkelt en förutsättning för fortsatt gruvbrytning. För att LKAB och samhällena runt omkring ska kunna fortsatta utvecklas måste samhällsomvandlingarna genomföras i samarbete och samförstånd med dem som påverkas. Det är en stor och komplex process som kommer att pågå under många år och påverka en stor del av Malmfältens befolkning.

Totalt kommer omkring 5 000 bostäder och 700 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor att flyttas eller ersättas. Det innebär att omkring 10 000 människor, ungefär en fjärdedel av Malmfältens befolkning, behöver flytta. Samhällsomvandlingarna beräknas pågå åtminstone till och med år 2035, då nuvarande huvudnivåer är utbrutna.

En gemensam resa

Tillsammans med kommunerna sammanställer LKAB tidplaner för när och hur samhällsomvandlingarna ska genomföras. Kommunerna bestämmer hur de nya samhällena ska se ut och enligt minerallagen är det LKAB som betalar de kostnader som uppstår när företagets gruvbrytning gör samhällsomvandlingarna nödvändiga.