Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Mineralreserver och mineraltillgångar är grunden för ett gruvbolags verksamhet och ställer krav på en framgångsrik prospektering. Förutom prospektering är brytningskostnad och malmpris viktiga faktorer som påverkar mineraltillgångens och mineralreservens storlek. LKAB:s prospektering sker i anslutning till befintliga gruvor och i nya områden.

Mineralreserver per 31 december 2017 (ingående sovringsverk)

  Kvantitet, Mt Procent Fe
  2017 2016 2017 2016
Kiruna
Bevisad
605 620 46,2 46,2
Sannolik 63 94 42,4 42,6
Malmberget
Bevisad
360 335 43,1 42,6
Sannolik 23 34 41,6 42,2
Gruvberget
Bevisad
0 1 59,4 55,2
Sannolik 0 0 53,2 53,9
Leveäniemi
Bevisad
91 93 47,3 47,0
Sannolik 7 21 39,4 36,0
Mineraltillgångar utöver mineralreserver per 31 december 2017 (ingående sovringsverk)
  Kvantitet, Mt Procent Fe
  2017 2016 2017 2016
Kiruna
Känd
2 2 38,3 41,4
Indikerad 151 159 44,5 45,4
Antagen 207 37 43,5 40,3
Malmberget
Känd
6 6 45,1 42,8
Indikerad 103 112 43,5 42,2
Antagen 194 180 44,1 43,1
Gruvberget magnetit
Känd
15 25 45,1 44,2
Indikerad 25 27 43,2 43,3
Antagen 34 29 41,6 41,5
Leveäniemi
Känd
108 114 46,0 45,4
Indikerad 55 75 41,6 41,8
Antagen 46 51 34,4 37,1
Mertainen
Känd
66 66 35,1 35,1
Indikerad 111 111 37,5 37,5
Antagen 103 103 33,2 33,2
Gruvberget hematit
Känd
9 9 55,0 55,0
Indikerad 5 5 52,6 52,6
Antagen 28 28 53,9 53,9

LKAB redovisar mineralreserver och mineraltillgångar enligt rekommenderade regler antagna av SveMin (FRB-standarden). Dessa baseras i sin tur på en internationell standard. Håkan Selldén är "kvalificerad person" ackrediterad av SveMin. Han har mer än 30 års erfarenhet av gruv- och mineralindustrin och har sammanställt LKAB:s redovisning.

Sammanställningarna över mineralreserver och mineraltillgångar visar det aktuella läget. Mineralreserver omfattar beviljade koncessioner, mineraltillgångar antyder tänkbara framtida koncessioner.