Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Mineralreserver och mineraltillgångar är grunden för ett gruvbolags verksamhet och ställer krav på en framgångsrik prospektering. Förutom prospektering är brytningskostnad och malmpris viktiga faktorer som påverkar mineraltillgångens och mineralreservens storlek. LKAB:s prospektering sker i anslutning till befintliga gruvor och i nya områden.

Mineralreserver per 31 december 2015 (ingående sovringsverk)

  Kvantitet, Mt Procent Fe
  2015 2014 2015 2014
Kiruna
Bevisad
491 521 47,1 46,9
Sannolik 153 161 44,5 44,4
Malmberget
Bevisad
346 303 42,5 43,7
Sannolik 32 35 41,4 42,2
Gruvberget
Bevisad
3 1 50,3 54,4
Sannolik - 1 - 53,5
Leveäniemi
Bevisad
89 78 48,5 45,4
Sannolik 24 37 43,0 49,9
Mineraltillgångar utöver mineralreserver per 31 december 2015 (ingående sovringsverk)
  Kvantitet, Mt Procent Fe
  2015 2014 2015 2014
Kiruna
Känd
12 13 48,3 48,3
Indikerad 217 208 45,8 46,3
Antagen 83 83 44,2 44,5
Malmberget
Känd
0 10 0,0 42,2
Indikerad 109 96 43,2 43,6
Antagen 149 136 42,7 43,8
Gruvberget magnetit
Känd
12 15 55,0 53,7
Indikerad 10 10 53,3 53,3
Antagen 12 12 50,9 50,9
Leveäniemi
Känd
91 50 46,3 41,1
Indikerad 87 82 40,8 45,6
Antagen 34 85 38,7 38,8
Mertainen
Känd
38 44 36,8 36,9
Indikerad 101 159 37,4 35,9
Antagen 75 190 32,0 33,0
Gruvberget hematit
Känd
9 9 55,0 55
Indikerad 5 5 52,6 52,6
Antagen 28 28 53,9 53,9

LKAB redovisar mineralreserver och mineraltillgångar enligt rekommenderade regler antagna av SveMin (FRB-standarden). Dessa baseras i sin tur på en internationell standard. Håkan Selldén är "kvalificerad person" ackrediterad av SveMin. Han har mer än 30 års erfarenhet av gruv- och mineralindustrin och har sammanställt LKAB:s redovisning.

Sammanställningarna över mineralreserver och mineraltillgångar visar det aktuella läget. Mineralreserver omfattar beviljade koncessioner, mineraltillgångar antyder tänkbara framtida koncessioner.