Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Mineralreserver och mineraltillgångar

Mineralreserver och mineraltillgångar är grunden för ett gruvbolags verksamhet och ställer krav på en framgångsrik prospektering. Förutom prospektering är brytningskostnad och malmpris viktiga faktorer som påverkar mineraltillgångens och mineralreservens storlek. LKAB:s prospektering sker i anslutning till befintliga gruvor och i nya områden.

Mineralreserver per 31 december 2018 (ingående sovringsverk)

  Kvantitet, Mt Procent Fe
  2018 2017 2018 2017
Kiruna
Bevisad
624 605 44,1 46,2
Sannolik 62 63 40,5 42,4
Malmberget
Bevisad
346 360 42,6 43,1
Sannolik 23 23 41,8 41,6
Gruvberget
Bevisad
0 0 - 59,4
Sannolik 0 0 - 53,2
Leveäniemi
Bevisad
87 91 48,1 47,3
Sannolik 9 7 37,5 39,4
Mineraltillgångar utöver mineralreserver per 31 december 2018 (ingående sovringsverk)
  Kvantitet, Mt Procent Fe
  2018 2017 2018 2017
Kiruna
Känd
  2   38,3
Indikerad 35 151 36,6 44,5
Antagen 355 207 42,2 43,5
Malmberget
Känd
6 6 45,1 45,1
Indikerad 176 103 43,2 43,5
Antagen 225 194 44,0 44,1
Gruvberget magnetit
Känd
33 15 42,9 45,1
Indikerad 38 25 45,0 43,2
Antagen 78 34 41,8 41,6
Leveäniemi
Känd
67 108 46,6 46,0
Indikerad 71 55 42,5 41,6
Antagen 34 46 41,7 34,4
Mertainen
Känd
66 66 35,1 35,1
Indikerad 111 111 37,5 37,5
Antagen 103 103 33,2 33,2
Gruvberget hematit
Känd
9 9 55,0 55,0
Indikerad 5 5 52,6 52,6
Antagen 28 28 53,9 53,9

LKAB redovisar mineralreserver och mineraltillgångar enligt rekommenderade regler antagna av SveMin (FRB-standarden). Dessa baseras i sin tur på en internationell standard. Håkan Selldén är "kvalificerad person" ackrediterad av SveMin. Han har mer än 30 års erfarenhet av gruv- och mineralindustrin och har sammanställt LKAB:s redovisning.

Sammanställningarna över mineralreserver och mineraltillgångar visar det aktuella läget. Mineralreserver omfattar beviljade koncessioner, mineraltillgångar antyder tänkbara framtida koncessioner.