Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Mineralreserver och mineraltillgångar

Årets uppdatering av mineraltillgångar och mineralreserver visar fortsatt goda resultat från prospekteringssatsningar som inleddes 2019. LKAB rapporterar också för första gången sina mineraltillgångar av fosfor liksom mineraltillgångar och mineralreserver från verksamheten i Storbritannien.

Mineraltillgångar och mineralreserver utgör grunden för ett gruvbolags verksamhet och kräver lyckosam och kontinuerlig prospektering. Förutom prospektering är brytningskostnader och malmpris viktiga faktorer som påverkar mineraltillgångarnas och mineralreservernas storlek. 

LKAB sammanställer varje år sina mineraltillgångar och mineralreserver. LKAB:s rapporteringsmetod följer rapporteringsstandarden PERC 2017 (Pan-European Reserves & Resources Reporting Committee) som syftar till en balanserad bedömning av värdet på LKAB:s gruvor och fyndigheter. Denna rapport täcker rapporteringsperioden från 1 januari 2020 till 31 december 2020.