Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Mineralreserver och mineraltillgångar är grunden för ett gruvbolags verksamhet och ställer krav på en framgångsrik prospektering. Förutom prospektering är brytningskostnad och malmpris viktiga faktorer som påverkar mineraltillgångens och mineralreservens storlek. LKAB:s prospektering sker i anslutning till befintliga gruvor och i nya områden.

Mineralreserver per 31 december 2016 (ingående sovringsverk)

  Kvantitet, Mt Procent Fe
  2016 2015 2016 2015
Kiruna
Bevisad
620 491 46,2 47,1
Sannolik 94 153 42,6 44,5
Malmberget
Bevisad
335 346 42,6 42,5
Sannolik 34 32 42,2 41,4
Gruvberget
Bevisad
1 3 55,2 50,3
Sannolik 0 0 53,9 0
Leveäniemi
Bevisad
93 89 47,0 48,5
Sannolik 21 24 36,0 43,0
Mineraltillgångar utöver mineralreserver per 31 december 2015 (ingående sovringsverk)
  Kvantitet, Mt Procent Fe
  2016 2015 2016 2015
Kiruna
Känd
2 12 41,4 48,3
Indikerad 159 217 45,4 45,8
Antagen 37 83 40,3 44,2
Malmberget
Känd
6 0 42,8 0,0
Indikerad 112 109 42,2 43,2
Antagen 180 149 43,1 42,7
Gruvberget magnetit
Känd
25 12 44,2 55,0
Indikerad 27 10 43,3 53,3
Antagen 29 12 41,5 50,9
Leveäniemi
Känd
114 91 45,4 46,3
Indikerad 75 87 41,8 40,8
Antagen 51 34 37,1 38,7
Mertainen
Känd
66 38 35,1 36,8
Indikerad 111 101 37,5 37,4
Antagen 103 75 33,2 32,0
Gruvberget hematit
Känd
9 9 55,0 55,0
Indikerad 5 5 52,6 52,6
Antagen 28 28 53,9 53,9

LKAB redovisar mineralreserver och mineraltillgångar enligt rekommenderade regler antagna av SveMin (FRB-standarden). Dessa baseras i sin tur på en internationell standard. Håkan Selldén är "kvalificerad person" ackrediterad av SveMin. Han har mer än 30 års erfarenhet av gruv- och mineralindustrin och har sammanställt LKAB:s redovisning.

Sammanställningarna över mineralreserver och mineraltillgångar visar det aktuella läget. Mineralreserver omfattar beviljade koncessioner, mineraltillgångar antyder tänkbara framtida koncessioner.