Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Kiln i pelletsverk

I Pelletsverket tillverkas kulor av järnmalmskoncentrat. Kulorna bränns i en stor ugn för vidare transport till hamnarna.

I pelletsverket tillverkas kulor av järnmalmskoncentratet från anrikningsverket. Kulorna torkas, sintras och kyls innan de är färdiga för transport till hamnarna. LKAB har sex stycken pelletsverk; tre i Kiruna, två i Malmberget och ett i Svappavaara. Den totala kapaciteten i verken uppgår till cirka 28 miljoner ton förädlade järnmalmsprodukter per år.

Pelletskulorna formas

I pelletsverket tillsätts ett lermineral, bentonit, som bindemedel i järnmalmskoncentratet. I stora och roterande trummor formas sedan kulor till en diameter på cirka tio millimeter. När kulorna rullats transporteras de vidare för torkning och förvärmning.

Torkning och förvärmning

Genom torkning och förvärmning ökar hållfastheten i pelletskulan. I processen utvecklas stora mängder energi när magnetiten oxiderar till hematit, vilket minskar energibehovet med 60 procent. Eftersom LKAB har två olika typer av pelletsverk, straight grate-, och grate-kiln-verk, ser torkningsprocessen lite olika ut.

I Malmbergets två pelletsverk sker hela denna process i ett ändlöst band. I Svappavaara och Kirunas pelletsverk sker processen i tre olika maskinenheter; torkning och förvärmning, bränning i en roterande ugn, en så kallad kiln, samt kylning i en roterande kylare.

Sintring

För att pelletsen ska få sina slutliga egenskaper måste den sintras vilket innebär att pelletsen värms upp så att järnmalmspartiklarna delvis smälter ihop. Efter att pelletsen sintras i cirka 1 250 grader klarar den en belastning på upp till 250 kilo.

Kylning

Efter sintringen kyls de glödheta pelletskulorna ner till cirka 50 grader och tappas därefter ner i lagringsutrymmen under pelletsverket i väntan på utfrakt.

När pelletsprodukten är klar är det dags för vidare transport med tåg till hamnarna i Narvik och Luleå för utlastning och leverans med båt till stålkunderna runt om i världen.

  • Pelletisering är en process där järnmalmskoncentrat blandas med tillsats- och bindemedel och rullas till kulor.
  • Den färdiga järnmalmsprodukten kallas kulsinter eller pellets.
  • LKAB tillverkar två typer av pellets: masugnspellets och direktreduktionspellets.
  • Pelletsens storlek, höga järnhalt och väl avvägda tillsatser ger stålverken flera produktionstekniska och ekonomiska fördelar.
  • På grund av att magnetiten i förbränningsprocessen omvandlas till hematit så genereras värme som används till att värma upp ugnen där pelletsen värms.