Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

I anrikningsverket finfördelas malmen så att orenheter kan avlägsnas och järnhalten höjas. Malmen blandas till en slurry för vidare transport till pelletsverket.

I anrikningsverket finfördelas malmen vilket innebär att orenheter kan avlägsnas – samtidigt som järnhalten höjs. För att komma åt och avlägsna orenheter mals malmen till ett fint koncentrat och blandas med vatten, till en så kallad slurry.

Malning och separering

I anrikningsverket finmals och separeras malmen för att kunna avlägsna orenheter som finns inne i malmen, exempelvis kisel, natrium, kalium och fosfor. Beroende på vilken malm som anrikas sker malning i två eller tre steg. Malning och separering sker om vartannat och säkerställer att orenheter separeras från slurryn och att järninnehållet höjs, till omkring 68 procent.

Flotation

Genom kemisk rening, så kallad flotation, renas malmen ytterligare från bland annat fosformineralet apatit. I flotationsprocessen tillsätts en reagens, ett reaktionsmedel, i slurryn. Reagensen binder apatiten i små luftbubblor som avlägsnas som skum i slurryn.

Tillsatsmedel och filtrering

Efter malning, separering och flotation blandas olika tillsatsmedel i slurryn, exempelvis olivin, kvartsit, kalksten och dolomit – beroende på produktspecifikation och pelletstyp. Slurryn filtreras därefter till en bestämd fukthalt.
När anrikningen av malmen är klar är det dags för pelletisering.

  • Anrika betyder rening av finmald malm genom separering till ett koncentrat av järnmalmspulver med mycket hög renhet
  • Flotation är en kemisk process för partikelseparering