Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Våra dagbrottsgruvor

Vintervy i en dagbrottsgruva

I LKAB:s dagbrottsgruvor utvinns malmen genom pallbrytning. Brytningsmetoden bygger på att bryta malmen i nedåtstigande nivåer genom borrning och sprängning. När malmen lastas ut flyttar produktionen successivt ner mot djupet.

Malmen i Svappavarafältets aktiva dagbrottsgruva, Leveäniemi, utvinns genom att bryta malmen i nedåtstigande nivåer. Skivornas tjocklek, den så kallade pallhöjden är 15 meter, och avverkas mot djupet.

I det första steget tas malmen ut på en nivå för att sedan flytta ner ett steg (15 meter) för att tas ut på underliggande nivå. Skivan ligger då mellan de två nivåerna. Vertikala hål borras från den övre nivån som laddas och sprängs. Utlastningen av malmen sker från den undre nivån och processen upprepas på nästa nivå.

För att kunna frilägga malmen och ha säkra väggar måste sidoberget på sidorna av malmen tas ut. Sidoberget avlägsnas innan malmen på samma nivå kan brytas. Pallbrytning är en effektiv och väl etablerad brytningsmetod som medger maximalt uttag ur berget med hög säkerhet.

Dagbrottsbrytningen sker i flera steg:

 

Illustration över dagbrottsbrytningsmetoden

Utformning

Innan malmen kan brytas måste marken runt om malmkroppen släntas så att risken för mindre ras minimeras. Släntens lutningsgrad fastställs med hänsyn till bergmassans hållfasthetsegenskaper. Lutningsgraden är av stor betydelse för dagbrottets lönsamhet eftersom en för flack lutning medför extra mycket sidobergsuttag.

Borrning

Borrning sker med ett mobilt borraggregat som borrar långa och nedåtriktade hål genom skivorna. Borrningens utförande och omfattning fastställs av bergets kvalitet och önskat styckefall.

Sprängning

Efter borrning laddas hålen med omkring 25 ton sprängmedel som spränger loss berget.

Lastning

Malmen lastas upp med lastmaskiner och läggs på tipptruckar som för malmen till ett mellanupplag och en krossanläggning. Därefter krossas och sovras malmen och förs sedan till vidareförädling.