Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB bryter järnmalm såväl ovan som under jord, i dagbrotts- och underjordsgruvor. Gruvbrytning ger flera miljoner ton råmalm varje år, som blir till stål – som bygger välfärd.

Varje dygn, 365 dagar om året, bryts järnmalm i LKAB:s gruvor som motsvarar omkring sex eiffeltorn – räknat i mängden stål. Brytningen sker i underjordsgruvorna i Kiruna och Malmberget samt i dagbrottsgruvorna Gruvberget och Leveäniemi i Svappavaara.

Så bryter LKAB malmen

Merparten av LKAB:s malm bryts på över en kilometers djup i de två underjordsgruvorna. Malmfyndigheterna är till största delen stora och solida skivor av järnmalm, som sträcker sig flera hundra meter ner i marken.

Att bryta malm på stora djup är en logistiskt utmaning som ställer krav på en väl fungerande infrastruktur, vägar, anläggningar, kommunikationsförbindelser och inte minst en god arbetsmiljö. LKAB:s underjordsgruvor är bland de mest högteknologiska i världen och avgörande för vår lönsamhet är en säker och resurseffektiv produktion, med välutvecklade produktionsmetoder och processer.

Underjordsbrytning

I LKAB:s underjordsgruvor utvinns malmen genom skivrasbrytning. Brytningsmetoden bygger på att skapa hålrum i malmkroppen genom borrning och sprängning, och att man med hjälp av gravitationen låter malmen rasa ner till underliggande nivåer för vidare transport med tåg respektive lastfordon. När malmen lastas ut rasar gråberg ner och fyller hålrummet automatiskt.

Det sker alltså en automatisk igensättning och ju mer malm som bryts desto mer sjunker marken ovanför. Skivrasbrytning är en effektiv brytningsmetod vid branta malmkroppar som medger maximalt uttag ur malmkroppen med hög säkerhet.

LKAB lägger stor vikt vid att renodla varje moment i underjordsbrytningen för att kunna göra den så effektiv som möjligt. Enbart ur Kirunagruvan bryts det drygt 75 000 ton järnmalm per dygn, vilket ungefär motsvarar volymen på ett 12-våningshus.

 

Här kan du läsa mer om underjordsbrytning. 

 • Kiruna
  26,9miljoner ton råmalm

  Malmkroppen är ungefär 80 meter bred och fyra kilometer lång.

 • Svappavaara
  5,1 miljoner ton råmalm

  Tre dagbrottsgruvor, varav det pågår produktion i en av dem.

 • Malmberget
  15,5miljoner ton råmalm

  Ett 20-tal malmkroppar av vilka drygt tio bryts för närvarande.

Dagbrottsbrytning

I LKAB:s dagbrottsgruvor utvinns malmen genom pallbrytning. Brytningsmetoden bygger på att bryta malmen i nedåtstigande nivåer mot djupet genom borrning och sprängning. Skivornas tjocklek, den så kallade pallhöjden är 15 meter, och avverkas mot djupet. Pallbrytning är en effektiv och väl etablerad brytningsmetod som medger maximalt uttag ur berget med hög säkerhet.

Här kan du läsa mer om dagbrottsbrytning.