Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Från gruva till hamn

För att kunna leverera högförädlade järnmalmsprodukter till våra kunder måste LKAB bryta, förädla och transportera järnmalmen till hamnarna för vidare transport ut i världen. Det är en process som ställer krav på ett stort engagemang, nytänkande och ansvar.

LKAB:s gruvor och förädlingsverk finns i Malmfälten, ovan polcirkeln i norra Sverige.

Vår produktion finns i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Längs Malmbanan och Ofotenbanens järnväg transporteras våra järnmalmsprodukter till hamnarna i Narvik och Luleå för utskeppning till kunderna runt om i världen.

LKAB:s malmfyndigheter bryts till största delen i underjordsgruvor flera hundra meter under jord, det ställer krav på såväl säkerhet som effektivitet. All järnmalm som bryts förädlas därefter i våra förädlingsverk. Där sovras och anrikas malmen för att slutligen pelletiseras, det vill säga brännas till små runda kulor. Från förädlingsverken transporteras järnmalmsprodukterna på järnväg till hamnarna.

Sedan LKAB bildades år 1890 har mer än en och en halv miljard ton järnmalm utvunnits ur Malmfältens gruvor. Däremot förutsätter en fortsatt produktion att stora delar av Kiruna och Malmberget flyttas när brytningen i underjordsgruvorna undan för undan breder ut sig. Tillgången till mark är avgörande för all gruvverksamhet och i LKAB:s fall handlar det om att få tillgång till marken som stora delar av samhällena idag är placerade på. Därför behöver vi genomföra två samhällsomvandlingar.

Vägen från gruva till färdigt stål består alltså av flera processer som förenklat börjar med prospektering, samhällsomvandling, brytning, förädling och slutligen transportering.