Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Företagsobligationer

För att säkerställa tillgången till finansiella medel har LKAB flera program för upplåning, såväl MTN-program som företagscertifikatprogram.

MTN-program

LKAB har ett MTN-program för utgivning av företagsobligationer, så kallade Medium Term Notes, till ett maximalt belopp om 7 miljarder kronor. LKAB kan inom ramen för detta program emittera företagsobligationer i svenska kronor eller euro med löptid om minst ett år.

Utgivna företagsobligationer kan i enlighet med programmets allmänna villkor punkt 9 inlösas i förtid i det fall svenska statens ägande av LKAB skulle understiga 100 procent, ett så kallat ägarförbehåll.

Detaljerad information avseende MTN-programmet och riskfaktorer hittar du i relaterade dokument nedan.

Inom ramen för LKAB:s MTN-program har LKAB etablerat ett ramverk för gröna obligationer. Mer information om ramverket för gröna obligationer och LKAB:s Green Bond Impact Report finns i dokumentationen nedan.

Emissionsinstitut för köp och försäljning av LKAB:s företagsobligationer

Emissionsinstitut för köp och försäljning av LKAB:s företagsobligationer

Emissionsinstitut

Telefonnummer
Danske Bank, Danske Markets 08-568 805 77
Handelsbanken Capital Markets 08-463 48 39
Nordea Markets 08-614 87 53
SEB Capital Markets 08-506 232 20
Swedbank 08-700 95 26
Svenska Handelsbanken AB (publ) är ledarbank för MTN-programmet

Företagscertifikatprogram

LKAB har ett program för utgivning av företagscertifikat till ett maximalt belopp om 5 miljarder kronor. LKAB kan under detta program emittera företagscertifikat i svenska kronor eller euro med löptider som är kortare än ett år.

Utgivna företagscertifikat kan i enlighet med programmets allmänna villkor punkt 5.1 inlösas i förtid i det fall svenska statens ägande av LKAB skulle understiga 100 procent, ett så kallat ägarförbehåll.

Detaljerad information avseende företagscertifikatprogrammet ges i Informationsbroschyr - LKAB Företagscertifikatprogram.

Emissionsinstitut för köp och försäljning av LKAB:s företagscertifikat

Emissionsinstitut för köp och försäljning av LKAB:s företagscertifikat

Emissionsinstitut Telefonnummer
Danske Bank, Danske Markets 08-568 805 77
Handelsbanken Capital Markets 08-463 48 39
Nordea Markets 08-614 94 79
SEB Capital Markets 08-506 231 73
Swedbank 08-700 95 26
Handelsbanken Capital Markets är ledarbank för företagscertifikatprogrammet.