Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Låneprogram och krediter

Eftersom LKAB inte är ett börsnoterat bolag finansierar LKAB verksamheten genom eget kassaflöde och externa lån, framförallt företagsobligationer.

Sedan den 5 december 2014 har LKAB finansiella instrument noterade för handel på NASDAQ Stockholm. LKAB koncernen har kreditlöften på totalt 5,5 miljarder kronor.

Därutöver har LKAB flera program för upplåning, såväl MTN-program som företagscertifikatprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens finansieringsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt.

Koncernens upplåning hanteras centralt av LKAB Treasury Center, med syfte att säkerhetsställa effektivitet och samordning av koncernens finansieringsbehov samt att hantera koncernens refinansieringsrisk.

Läs mer om våra företagsobligationer här

Kontakt