Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Deloitte AB är revisor för LKAB, med Peter Ekberg som huvudansvarig revisor.

Revisorn ska på uppdrag av ägaren oberoende granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring. I revisorns uppdrag ingår även en översiktlig granskning av en delårsrapport samt granskning av bolagets hållbarhetsrapportering.

Val av revisor beslutas av årsstämman. Revisorer i de statliga bolagen utses för en mandatperiod om ett år. För det fall omval av revisor övervägs utvärderas alltid revisorns arbete av ägaren.