Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Jan Moström är Verkställande direktör och koncernchef för LKAB sedan år 2015.

Vd ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med aktiebolagslagen. Det allmänna ansvaret för Vd framgår av Vd-instruktionen och styrelsens arbetsordning.

LKAB:s verksamhet delas in i tre divisioner; Division Norra, Division Södra och Division Specialprodukter. Division Norra består av gruva och förädlingsverk i Kiruna och Division Södra består av gruvor och förädlingsverk i Malmberget och Svappavaara. Divisionen Specialprodukter består av LKAB Minerals som producerar och säljer industrimineraler samt borrteknikföretaget LKAB Wassara.

Som stöd till divisionerna finns koncernfunktioner i form av ekonomi, HR och hållbarhet, teknik- och processutveckling, marknad och logistik, kommunikation och samhällskontakter samt samhällsomvandling.

 • Jan Moström

  LKAB:s verkställande direktör och koncernchef

  Jan Moström

  LKAB:s verkställande direktör och koncernchef

  Utbildning: Gruvingenjör, Bergsskolan Filipstad, 1983
  Anställningsår: 2015
  Född: 1959
  Andra uppdrag: Ledamot i Svemin och GAF, SGU insynsråd
  Bakgrund: Boliden 2000–2015, Skellefteå kommun 1998–2000, Boliden 1979–1998

 • Magnus Arnkvist

  Division Södra

  Direktör

  Magnus Arnkvist

  Division Södra

  Direktör

  Utbildning: Gruvingenjör, Bergsskolan Filipstad, 1994
  Anställningsår: 2016
  Född: 1967
  Andra uppdrag: -
  Bakgrund: Bergteamet AB 2013–2015, Kiruna Iron 2012-2013, Boliden Tara Mines 2008-2012, Rapallo Pty Ltd 2006-2007, Boliden Mineral AB 2001-2006, Bergteamet AB 2000-2001, BolidenMineral AB 1989-2000

 • LKAB

  Michael Palo

  Division Norra

  Direktör

  LKAB

  Michael Palo

  Division Norra

  Direktör

  Utbildning: Civilingenjör, Luleå tekniska universitet, 2004
  Anställningsår: 2018
  Född: 1977
  Andra uppdrag: -
  Bakgrund: Boliden 2011-2018, Pon Equipment 2010-2011, LKAB 2005-2010

 • Grete Solvang Stoltz

  HR och hållbarhet

  Direktör

  Grete Solvang Stoltz

  HR och hållbarhet

  Direktör

  Utbildning: Magisterexamen Ekonomi, Luleå tekniska universitet 1993
  anställningsår 2009
  Född: 1970
  Andra uppdrag: Ordförande Karriärcentrum vid Luleå tekniska universitet, ledamot i SveMin
  Bakgrund: LKAB 1993–1995, SCA 1995–2008, Northland Resources 2008–2009

 • Åsa Sundqvist

  Teknik- och processutveckling

  Direktör

  Åsa Sundqvist

  Teknik- och processutveckling

  Direktör

  Utbildning: Teknologie licentiat (1993) och teknologie doktor (1996) Vattenteknik, Luleå Tekniska Universitet; Civilingenjör Samhällsbyggnadsteknik inriktning Teknisk Miljövård, Luleå tekniska universitet, 1987
  Anställningsår: 2000
  Född: 1962
  Bakgrund: Expandum, Gällivare 2001-2003, NAB Industrikonsult AB/SWECO Industriteknik AB 1996-2000, Tekniska Högskolan i Luleå 1990- 1996, NAB Arkitekter & Ingenjörer 1989-1991, Scandiaconsult VA-Teknik 1987-1989

 • Markus Petäjäniemi

  Försäljning och logistik

  Direktör

  Markus Petäjäniemi

  Försäljning och logistik

  Direktör

  Utbildning: Civilingenjör Samhällsbyggnadsteknik med inriktning teknisk miljövård Luleå tekniska universitet, 1985.
  Anställningsår: 2005
  Född: 1959
  Bakgrund: NAB 1985–1988, Kiruna Värmeverk 1988–1995, De-Icing Systems 1995–1996, Sema/Schlumberger/Atos Origin/WMData, 1996–2005'

 • Peter Hansson

  Ekonomi och finans

  Direktör

  Peter Hansson

  Ekonomi och finans

  Direktör

  Utbildning: Civilekonom, Luleå tekniska universitet, 2000
  Anställningsår: 2016
  Född: 1970
  Bakgrund: Boliden Mineral AB 2002–2015, Riksskatteverket 2000–2002, Skatteverket 1991–2000

 • Leif Boström

  Division Specialprodukter

  Direktör

  Leif Boström

  Division Specialprodukter

  Direktör

  Utbildning: Civilekonom, Luleå tekniska universitet 1990.
  Anställningsår: 1992
  Född: 1959
  Bakgrund: NCC 1980–1992

 • Pierre Heeroma

  Prospektering, strategi och affärsutveckling

  Direktör

  Pierre Heeroma

  Prospektering, strategi och affärsutveckling

  Direktör

  Utbildning: Bachelor i Naturvetenskap med inriktning berggrundgeologi, mineralogi och tektonik och doktorandstudior inom strukturgeologi vid Uppsala Universitet, 1984
  Anställningsår: 2018
  Född: 1957
  Bakgrund: Boliden 2006-2018, Areva Frankrike 2004-2006, Cogema 1992-2004, Nämnden för Statens Gruvegendom 1988-1992, Boliden 1981-1988