Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Jan Moström är Verkställande direktör och koncernchef för LKAB sedan år 2015.

Vd ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med aktiebolagslagen. Det allmänna ansvaret för vd framgår av vd-instruktionen och styrelsens arbetsordning.

LKAB:s verksamhet delas in i två affärsområden: Järnmalm och Specialprodukter. Affärsområde järnmalm består av gruvor och förädlingsverks samt logistik i Kiruna, Svappavaara och Malmberget och affärsområde specialprodukter består av LKAB Minerals som producerar och säljer industrimineraler, borrteknikföretaget LKAB Wassara samt LKAB Berg och Betong, LKAB Kimit och LKAB Mekaniska.

Som stöd till divisionerna finns koncernfunktioner i form av bland annat ekonomi, HR och hållbarhet, marknad och teknik, kommunikation och klimat samt samhällsomvandling.

 • Jan Moström

  LKAB:s verkställande direktör och koncernchef

  Jan Moström

  LKAB:s verkställande direktör och koncernchef

  Jan Moström

  LKAB:s verkställande direktör och koncernchef

  Utbildning: Gruvingenjör, Bergsskolan Filipstad, 1983
  Anställningsår: 2015
  Född: 1959
  Andra uppdrag: Ordförande i GAF (Gruvornas arbetsgivareförbund), vice ordförande i SveMin och styrelseledamot i Industriarbetsgivarna, ledamot i IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien).
  Bakgrund: Boliden 2000–2015, Skellefteå kommun 1998–2000, Boliden 1979–1998

 • LKAB

  Michael Palo

  Affärsområde Järnmalm

  Direktör

  Michael Palo

  Affärsområde Järnmalm

  Direktör

  LKAB

  Michael Palo

  Affärsområde Järnmalm

  Direktör

  Utbildning: Civilingenjör, Luleå tekniska universitet, 2004
  Anställningsår: 2018
  Född: 1977
  Andra uppdrag: -
  Bakgrund: Boliden 2011-2018, Pon Equipment 2010-2011, LKAB 2005-2010

 • Leif Boström

  Affärsområde Specialprodukter

  Direktör

  Leif Boström

  Affärsområde Specialprodukter

  Direktör

  Leif Boström

  Affärsområde Specialprodukter

  Direktör

  Utbildning: Civilekonom, Luleå tekniska universitet 1990.
  Anställningsår: 1992
  Född: 1959
  Bakgrund: NCC 1980–1992

 • Porträttbild av man

  Roger Hahne

  Marknad och teknik

  Tf Direktör

  Roger Hahne

  Marknad och teknik

  Tf Direktör

  Porträttbild av man

  Roger Hahne

  Marknad och teknik

  Tf Direktör

  Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik - Bergsingenjör, 1998. Teknologie licentiat Mineralteknik, 2002. Båda examen från Luleå Tekniska Universitet.
  Anställningsår: 1998
  Född: 1970
  Bakgrund: LKAB 1998- 

 • Peter Hansson

  Ekonomi och finans

  Direktör

  Peter Hansson

  Ekonomi och finans

  Direktör

  Peter Hansson

  Ekonomi och finans

  Direktör

  Utbildning: Civilekonom, Luleå tekniska universitet, 2000
  Anställningsår: 2016
  Född: 1970
  Bakgrund: Boliden Mineral AB 2002–2015, Riksskatteverket 2000–2002, Skatteverket 1991–2000

 • Pierre Heeroma

  Prospektering, strategi och affärsutveckling

  Direktör

  Pierre Heeroma

  Prospektering, strategi och affärsutveckling

  Direktör

  Pierre Heeroma

  Prospektering, strategi och affärsutveckling

  Direktör

  Utbildning: Bachelor i Naturvetenskap med inriktning berggrundgeologi, mineralogi och tektonik och doktorandstudior inom strukturgeologi vid Uppsala Universitet, 1984
  Anställningsår: 2018
  Född: 1957
  Bakgrund: Boliden 2006-2018, Areva Frankrike 2004-2006, Cogema 1992-2004, Nämnden för Statens Gruvegendom 1988-1992, Boliden 1981-1988

 • Niklas Johansson

  Kommunikation och klimat

  Direktör

  Niklas Johansson

  Kommunikation och klimat

  Direktör

  Niklas Johansson

  Kommunikation och klimat

  Direktör

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, 1998
  Anställningsår: 2020
  Född: 1970
  Bakgrund: Utrikesdepartementet 2019, Näringsdepartementet 2016-2019, Opcon AB 2007-2016, Statsrådsberedningen 2003-2006, Regeringskansliet 1996 och 1997-2003, Europaparlamentet 1994-1995