Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Hur många grader är det i under- sökningsorten i Kiruna som ligger på 1375 meters djup?
Ett nytt rågodslager ska byggas i Svappavaara för att minska damningsproblematiken, hur stor är investeringen?
I oktober 1954 togs den elek- triskt drivna skop-lastmaskinen Eimco 40 E i drift i Kirunagruvan, vilket smeknamn hade maskinen?
Hur många lägenheter på Forsgatan i Gällivare har LKAB överlämnat till TOP Bostäder?
Hur stort är området Bryggeribacken?