Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Samarbete mellan LKAB och Boliden för att återvinna gruvavfall och skapa cirkulära produkter

LKAB och Boliden har tecknat avtal och inleder nu ett samarbete för att utreda möjligheten att utvinna pyritkoncentrat från gruvavfall vid Aitikgruvan, som LKAB därefter ska förädla till fossilfri svavelsyra. Svavelsyran används sedan i processerna som ska utvinna bland annat sällsynta jordartsmetaller och fosfor från LKAB:s gruvavfall.

Pressmeddelande:

– Tillsammans med Boliden ser vi nu en spännande möjlighet att utveckla våra planer med ännu ett cirkulärt flöde som dessutom kan ta bort beroendet av fossila produkter på vår väg mot koldioxidfrihet. Svavelsyraproduktionen kommer också generera överskottsvärme som kan användas i vår industripark samt ganska stora volymer järnoxid som en biprodukt. Detta samarbete är smart, klimateffektivt och positivt för LKAB:s projekt att utvinna kritiska mineraler, säger Jan Moström, VD och koncernchef LKAB.

Redan idag är mer än en tredjedel av LKAB:s industrimineralaffär baserad på förädling av avfall och biprodukter. Cirkulära affärsmodeller ökar materialeffektiviteten och kan bli en god affär med allt större betydelse i framtiden. När bland annat fosfor och sällsynta jordartsmetaller ska utvinnas ur LKAB:s befintliga avfallsströmmar krävs betydande mängder svavelsyra. Istället för att denna ska framställas från fossila produkter från oljeraffinaderier har avfallsströmmen från Aitikgruvan identifierats som möjlig råvara. Planen är att Boliden etablerar en anläggning i Aitik för framställning av pyritkoncentrat vilket reducerar deponibehovet i Aitik. Parallellt etablerar LKAB anläggningar för att framställa svavelsyra från koncentratet.

– Ökat resursnyttjande i kombination med lönsamhetspotential kan innebära att våra företag tillsammans kan skapa ännu mer nytta i klimatomställningen. Om de nuvarande tankarna realiseras är det ännu ett kvitto på Norrbottens betydelse för framtiden, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef, Boliden.

Förutsatt en effektiv miljötillståndsprocess beräknas LKAB:s produktion av Apatitkoncentrat i Kiruna och Malmberget, samt industriparken för vidareförädling till kritiska mineraler, inklusive produktion av svavelsyra baserad på pyrit från Aitikgruvan, vara möjlig 2027.

Att använda pyrit som bas för produktion av svavelsyra är en känd teknik, men för att kunna göra dessa stora investeringar krävs ett långsiktigt samarbete, vilket de svenska gruvbolagen ser stora möjligheter med. Volymerna av pyritkoncentrat kommer sannolikt inte täcka hela LKAB:s behov för att producera den mängd svavelsyra som behövs. LKAB kommer i första läget att producera fosfor och sällsynta jordartsmetaller från den pågående brytningen, men kan i framtiden också utöka produktionen genom att utvinna från redan deponerat gruvavfall. Om det blir verklighet kommer ännu mer svavelsyra behövas. I detta fall krävs ytterligare råvara innehållande pyrit, vilket Boliden kan producera om Laver-fyndigheten kommer i produktion.

Jan Moström och Mikael Staffas kommer presentera vid och vara tillgängliga vid Svemins höstmöte 18 november, Tid: kl. 10.00 – 16.15. Lokal: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Fakta om Bolidens planerade utvinning av pyritkoncentrat

 • Vid Bolidens Aitikgruva söder om Gällivare bryts malmfyndigheter av kopparkis innehållandes koppar, guld och silver.
 • Som en del av utvinningen och förädlingen särskiljs gråberg och icke-värdefulla mineraliseringar från koppar, guld och silver. I den anrikningssand som avskiljs och deponeras finns pyrit.
 • Pyritmineraliseringen innehåller svavel och järnoxid (hematit).

Fakta om LKAB:s planerade produktion av kritiska mineraler:

 • Fosfor och sällsynta jordartsmetaller är kritiska mineral enligt EU
  • De är viktiga för vår ekonomi
  • Nödvändigt för hållbar jordbruksproduktion
  • Används i till exempel elbilar och vindkraftverk
  • Högt importberoende och risker med försörjningssäkerheten.
 • I de malmer som LKAB bryter för att producera järnmalm finns även fosfor och jordartsmetaller, LKAB utvecklar nu metoder för att utvinna dessa från det som idag blir gruvavfall och deponeras.
  • I ett första steg utvinns apatitkoncentrat, genom att uppföra Apatitverk i Kiruna och Gällivare/Malmberget.
  • Apatitkoncentratet vidareförädlas till fosfor, sällsynta jordartsmetaller och fluor vid en Industripark som anläggs i Luleå eller Skellefteå (lokaliseringsutredning pågår).
 • LKAB:s målsättning är att etablera en ny industristandard för mineralförädling som är fossilfri, elektrifierad och cirkulär.
  • Vidareförädlingen sker med våtkemiska processer där materialet löses upp i saltsyra och separeras.
  • Vätgas används för ammoniakproduktionen istället för naturgas.
  • Egen cirkulär produktion av svavelsyra, baserad på pyrit istället för fossila petroleumprodukter.
  • Svavelsyra används för att återvinna (regenerera) saltsyran kontinuerligt.
  • Regenereringen av saltsyran medför att gips bildas som en biprodukt, LKAB renar detta till en värdefull produkt för att undvika deponering.
 • LKAB kan från 2027 bli en betydande producent av kritiska mineral för jordbruket och grön teknik:
  • 5 gånger Sveriges behov av fosformineralgödsel.
  • 30 % av Europas behov av sällsynta jordartsmetaller.
  • Hela Sveriges behov av gips.

Kontakt:
David Högnelid, Strategi- och kommunikationschef, Affärsområde Specialprodukter, LKAB
Tel +46 920 381 72, david.hognelid@lkab.com

Klas Nilsson, kommunikationsdirektör, Boliden
Tel. +46 70 453 65 88, klas.nilsson@boliden.com

Om LKAB:

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com 

Om Boliden:

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 60 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

Kontaktperson: David Högnelid, Strategi- och Kommunikationschef, Affärsområde Specialprodukter Telefon: 0920 381 72 E-post: david.hognelid@lkab.com

Bifogad fil: Release