Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2017

LKAB har idag publicerat års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 på koncernens webbplats lkab.com.

Pressmeddelande:

En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på LKAB:s årsstämma i Luleå den 26 april. Den tryckta versionen kan även beställas via info@lkab.com eller via webbformulär på www.lkab.com/sv/Investerare/finansiella-rapporter/arsredovisning/

En kort sammanfattning på engelska finns publicerad på www.lkab.com/annual-and-sustainability-reports. Den engelska versionen av den kompletta års- och hållbarhetsredovisningen kommer publiceras på lkab.com i slutet på april.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Kontakt: Bo Krogvig, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: 46 (0)8 429 34 45. E-post:bo.krogvig@lkab.com Frida Dagertun, finansiell kommunikation. Tel: +46 (0)920 – 380 70. E-post: frida.dagertun@lkab.com

Bifogad fil: