Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB publicerar års- och hållbarhetsredovisning

Idag, tisdagen den 31 mars, publicerade LKAB sin års- och hållbarhetsredovisning för 2014 på www.lkab.com/arsredovisning.

Pressmeddelande:

En tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på LKAB:s årsstämma i Luleå den 28 april. Den kan även beställas via info@lkab.com.

En kort version på engelska finns på www.lkab.com/en/annualreports. Den kompletta års- och hållbarhetsredovisningen på engelska färdigställs i slutet av april och publiceras då på www.lkab.com/en/annualreports.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Kontaktperson: Anders Lindberg, tel: +46 980 783 55. E-post: anders.lindberg@lkab.com

Bifogad fil: