Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2016

LKAB har idag publicerat års- och hållbarhetsredovisning för 2016 på koncernens webbplats lkab.com

Pressmeddelande:

En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på LKAB:s årsstämma i Luleå den 27 april. Den kan även beställas via info@lkab.com eller via webbformulär på www.lkab.com/sv/Investerare/finansiella-rapporter/arsredovisning/

En kort sammanfattning på engelska finns publicerad på www.lkab.com/annual-and-sustainability-reports. Den kompletta års- och hållbarhetsredovisningen på engelska färdigställs i slutet av maj och publiceras då på lkab.com.

Kontaktpersoner:
Bo Krogvig, kommunikationsdirektör, tel +46 (0)8 429 34 45. E-post: bo.krogvig@lkab.com 
Barbro Rönnfors, Projektledare finansiell kommunikation, tel +46 (0)980 711 71. E-post: barbro.ronnfors@lkab.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Bifogad fil: