Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2015

 LKAB har idag publicerat års- och hållbarhetsredovisning för 2015 på koncernens webb www.lkab.com/arsredovisning.

Pressmeddelande:

 En tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på LKAB:s årsstämma i Luleå den 28 april. Den kan även beställas via info@lkab.com.

En kort sammanfattning på engelska finns även publicerad på www.lkab.com/en/annualreports. Den kompletta års- och hållbarhetsredovisningen på engelska färdigställs i slutet av april och publiceras då på www.lkab.com/en/annualreports.

Kontaktpersoner:
Bo Krogvig, t.f kommunikationsdirektör, tel +46 8 429 34 45. E-post: bo.krogvig@lkab.com

Anders Lindberg, Informationschef, tel: +46 980 783 55. E-post: anders.lindberg@lkab.com    

Barbro Rönnfors, Projektledare Finansiell kommunikation, tel +46 980 711 71, E-post: barbro.ronnfors@lkab.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Bifogad fil: