Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Det här händer i samhällsomvandlingarna 2018

Under 2017 tog samhällsomvandlingen fart i både Kiruna och Malmberget. 2018 är inget undantag, förändringarna fortsätter i samma takt. 

Pressmeddelande:

Nya bostadsområden växer fram – samtidigt som byggnader rivs i områden som påverkas av samhällsomvandlingen. På många håll pågår markarbeten med nya vägar, olika ledningsdragningar samt arbeten med planering av nya områden. Samtidigt omvandlas områden som avvecklats till industrimark. Totalt pågår eller påbörjar LKAB byggandet av cirka 600 bostäder i Gällivare och cirka 160 bostäder i Kiruna.

– Förra året tog samhällsomvandlingarna fart på båda orter och blev betydligt mer märkbara än tidigare. Utveckling ska gå före avveckling och arbetet med förändringarna ska fortsatt utföras ansvarsfullt. Tillsammans gör vi resan mot nya samhällen, säger Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandlingar.

Det här händer i Kiruna 2018

 • LKAB påbörjar byggnation av cirka 100 bostäder på Luossavaara under våren.
 • Riksbyggen påbörjar byggnation av 47 bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Fjällvyn på Luossavaara under våren.
 • LKAB påbörjar mark- och infrastrukturarbeten under våren på utvecklingsområdet Jägarskolan för att möjliggöra byggstart av bostäder under 2019.
 • Kirunas nya stadshus, Kristallen, står klart till sommaren. LKAB lämnar över byggnaden till Kiruna kommun som flyttar in under hösten.
 • LKAB börjar bygga cirka 60 bostäder i kvarter 4 i Kirunas nya centrum under sommaren.
 • Tre stycken Bläckhorn i tegel, hyreshusen på Gruvfogdegatan och LKAB:s förmansklubb rivs vid olika tidpunkter under perioden juni 2018 – juni 2019 till förmån för utveckling av Gruvstadsparken.
 • Till sommaren planeras ett pilotförsök i den norra delen av sjön Ala Lombolo för att öka kunskapen om den teknik som kan användas för att sanera sjön.
 • Arbetarbostaden B5 och de tre bläckhornshusen som flyttats till Luossavaara renoveras under hösten och vintern 2018.
 • Byggnadsminnet Hjalmar Lundbohmsgården utreds för att fastställa omfattningen av renoveringen och arbetena beräknas starta under vintern 2018.
 • Ingenjörsvillan byggs om till utbildningslokaler samt övernattningsrum för LKAB:s verksamhet.
 • LKAB, Kiruna kommun och länsstyrelsen i Norrbotten utreder vilka byggnader som ska flyttas för att beakta riksintresset för kulturmiljö.
 • Byggnation etapp ett av väg E10 mellan Karhuniemi och Kurravaaravägen fortsätter.

Det här händer i Malmberget och Gällivare 2018

 • I de flyttade kulturhusen på Solbacken i Koskullskulle är 35 lägenheter inflyttningsklara och familjer flyttar in under första kvartalet, ytterligare 30 lägenheter blir inflyttningsklara under hösten.
 • På Repisvaara står 35 bostadsrätter klara för inflyttning under våren.
 • I kvarteret Dansaren i Gällivare står 22 lägenheter inflyttningsklara under våren.
 • LKAB fortsätter byggnationerna av 102 lägenheter i kvarteret Forsbacken i Gällivare, fyra av husen står inflyttningsklara till hösten.
 • På Genvägen i Koskullskulle står 40 lägenheter inflyttningsklara till sommaren.
 • Byggnation av småhus på Repisvaara Mitten fortsätter och byggnation av småhus och flerbostadshus påbörjas på Repisvaara Södra och Repisvaara Norra under våren.
 • Ett flertal byggnader rivsi Malmberget, bland annat gamla vårdcentralen.
 • Industristängslet flyttas på Johannes-/Hermelinområdet under hösten.
 • Planering pågår inför flytten av återstående kulturhus som ska flyttas från Malmberget till Solbacken i Koskullskulle.
 • Ny tunnel byggs under E45 vid korsningen mot Repisvaara och Dundret för att öka trafiksäkerheten för trafikanter. Bygget startar i april och beräknas vara klart under hösten.

Erika Lindblad, kommunikatör LKAB, +46 980 712 41

Bifogad fil: Release