Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Årsstämman i LKAB ägde rum den 22 april 2021. På grund av de restriktioner som gäller för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 hölls stämman digitalt. Stämman beslutade om en utdelning på 5 850 Mkr till ägaren. Catrin Fransson valdes in som ny styrelseledamot och övriga styrelseledamöter omvaldes. Göran Persson omvaldes till styrelseordförande.

Pressmeddelande:

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Stämman beslutade att en utdelning om 5 850 Mkr, motsvarande 8 357 kr per aktie, ska utgå till ägaren för räkenskapsåret 2020. 

Catrin Fransson valdes in som ny styrelseledamot. Catrin Fransson är vd för AB Svensk Exportkredit sedan 2014. Dessförinnan arbetade hon från 1997 inom Swedbank på olika befattningar, bland annat som medlem i koncernledningen. Catrin Fransson är civilekonom med examen från Luleå tekniska universitet. 

Övriga styrelseledamöter omvaldes. Styrelsen består av Göran Persson, Gunnar Axheim, Catrin Fransson, Eva Hamilton, Lotta Mellström, Bjarne Moltke Hansen, Ola Salmén, Gunilla Saltin och Per-Olof Wedin. Göran Persson omvaldes till styrelseordförande. 

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes till revisor. KPMG har utsett auktoriserad revisor Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseordföranden ska uppgå till 680 000 kr. Arvodet till styrelseledamot, som inte är arbetstagar-representant eller anställd i Regeringskansliet, ska uppgå till 303 000 kr. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till nya riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

Kontakt: Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

Bifogad fil: LKAB_Pressmeddelande_LKABs årsstämma 2021