Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Årsstämman i LKAB ägde rum den 25 april 2019 på Vetenskapens Hus i Luleå. Stämman beslutade om en utdelning på 3 164 Mkr till ägaren. Hela styrelsen omvaldes och Göran Persson omvaldes till styrelseordförande.

Pressmeddelande:

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Stämman beslutade att en utdelning om 3 164 Mkr, motsvarande 4 520 kr per aktie, ska utgå till ägaren för räkenskapsåret 2018.

Hela styrelsen omvaldes och består av Göran Persson, Gunnar Axheim, Eva Hamilton, Lotta Mellström, Bjarne Moltke Hansen, Ola Salmén, Gunilla Saltin och Per-Olof Wedin. Göran Persson omvaldes till styrelseordförande.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes till ny revisor. KPMG har utsett auktoriserad revisor Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseordföranden ska uppgå till 650 000 kr. Arvodet till styrelseledamot, som inte är arbetstagarrepresentant eller anställd i Regeringskansliet, ska uppgå till 290 000 kr. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

Kontakt: Bo Krogvig, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: 46 (0)8 429 34 45. E-post:bo.krogvig@lkab.com

Bifogad fil: Pressmeddelande Årsstämma i LKAB 2019