Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Ny lagerhall en ren miljösatsning

En ny lagerhall för olivin har byggts på Vitåfors industriområde i Malmberget. Hallen är på 7 500 kvadratmeter och rymmer ett helt årslager av olivin. All hantering av olivin blir nu torr. Risken för damning från utomhuslagret har därmed eliminerats.

– Investeringen är en ren miljöåtgärd. Vi bygger hallen för att minska damningen från vårt industriområde och i omgivande samhälle, säger Jim Lindqvist, projektledare på LKAB.

På köpet får man också en helt torr hantering av olivin, och den kan i fortsättningen inte förorenas av ämnen från andra upplag i området. Det ger en kvalitetshöjning. Dessutom slipper man frysningar på grund av fukt. Körvägen till inlastningsfickan blir kortare.

– Projektet har klarat både tidplan och kostnadsramar. Vi har heller inte haft några olycksfall eller tillbud under projekttiden, säger Christer Lind, byggledare.

– Vi gjorde upphandlingen under vårvintern, hade byggstart i maj och den 1 oktober var hallen klar för inlastning av materialet.

Som mest har ett 20-tal entreprenörer arbetat dagligen med projektet, säger Sven-Uno Andersson, byggledare på LKAB.

Fakta:
Olivin är ett magnesiumhaltigt mineral som används som tillsatsmedel i LKAB:s pellets. Olivinet höjer smälttemperaturen och ger möjlighet till minskad slaggmängd i masugnar. Därmed höjs också masugnarnas effektivitet och kan minska energiförbrukningen vid framställning av råjärn.