Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Näringsdepartementets förslag på nya styrelseledamöter i LKAB

Två nya styrelseledamöter föreslås ingå i LKAB:s styrelse: Lotta Mellström och Per-Olof Wedin. Hanna Lagercrantz och Leif Darner lämnar styrelsen. Beslut tas på årsstämman den 26 april 2018.

Förslag på styrelse:
Göran Persson, ordförande, nyval
Gunnar Axheim, ledamot, omval
Eva Hamilton, ledamot, omval
Bjarne Moltke Hansen, ledamot, omval
Ola Salmén, ledamot, omval
Gunilla Saltin, ledamot, omval
Lotta Mellström, ledamot, nyval
Per-Olof Wedin, ledamot, nyval

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Foto: Fredrik Persson och Peter Phillips. 

Lotta Mellström är ämnesråd och förvaltare vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet och har en bakgrund som bl.a. Managementkonsult och controller. Mellström är även styrelseledamot i Swedavia AB och Jernhusen AB.
Per-Olof Wedin är vd och koncernchef på Sveaskog AB och har en bakgrund som vd för Svevia samt olika befattningar inom Stora Enso, SCA och Modo. Wedin är styrelseledamot i Setra Group AB och Mesta AS, han är också ledamot i bl.a. Kungliga Skogs- och Lantbruksakadamien.

Leif Darner och Hanna Lagercrantz avgår från styrelsen.