Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Miljötillståndsansökan för LKAB:s verksamhet i Kiruna lämnas in

Ett intensivt arbete pågår för att färdigställa Sveriges kanske största miljötillståndsansökan, som omfattar hela LKAB:s gruv- och industriverksamhet i Kiruna. Inom kort lämnas ansökan in till mark- och miljödomstolen i Umeå.

LKAB vill öka sin produktion för att fortsätta vara en hållbar och konkurrenskraftig järnmalmsproducent. I Kiruna är ett första och avgörande steg ett nytt miljötillstånd eftersom nuvarande inte ligger helt i linje med dagens miljökrav.
Kvinna stående  utomhus
– En sådan här stor tillståndsansökan omfattar många olika områden, som till exempel buller, energi, markdeformationer, utsläpp till luft och till vatten. Vi har gjort grundliga utredningar inom alla dessa områden för att identifiera vilka skyddsåtgärder som behövs för att inte öka påverkan på miljön, trots att vi ökar produktionen. Framför allt är vattenfrågan utmanande. Den är extremt komplex och kräver stora insatser från vår sida, säger Linda Bjurholt, miljöchef på LKAB.

Målet är att ansökan skickas in innan juni månads slut. När mark- och miljödomstolen tagit emot ansökan skickas den på remiss till Naturvårdsverket och andra myndigheter. Vissa kompletteringar kommer sedan sannolikt att begäras in. Efter det blir det förhandlingar. Allt som allt kan det ta 1–2 år innan domstolen tar beslut.

– För att uppnå den planerade produktionsökningen bör Kiruna ha ett nytt miljötillstånd på plats senast vid årsskiftet 2019/2020. Det är därför av största vikt att miljöprövningsprocessen är effektiv och tydlig, säger Stefan Romedahl, produktionsdirektör Division Norra.

  • Den samlade miljöprövningen för Kiruna avser en maxproduktion på 37 miljoner ton råmalm i Kirunagruvan och 23 miljoner ton färdiga produkter.
  • Dagens tillstånd omfattar en maxproduktion på 30 miljoner ton råmalm i Kiirunavaara och 14,8 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter.
  • Nuvarande tillstånd för Kirunagruvan är inte tillståndsprövat enligt miljöbalken, som kom 1999, utan enligt en äldre miljölagstiftning. Förädlingsverksamheten i Kiruna har ett senare tillstånd, utfärdat 2005 innan de nya anriknings- och pelletsverken KA3 och KK4 skulle byggas. Utöver det har LKAB ett antal tillstånd för bland annat dammbyggnationer och delvis torrläggning av sjön Luossajärvi.